Naše stránky používajú súbory cookies.

štvrtok, 16 jún 2016 07:22

Finišujeme s projektom Nadácie Orange

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
Pedagógovia našej školy skvalitňujú vyučovací proces rôznymi novými metódami vzdelávania použitím najmodernejších IKT prostriedkov. Tie škola získava najmä účasťou a aktívnym zapojením pedagógov do európskych vzdelávacích projektov pre učiteľov, ktoré sú zamerané napr. na aktivizujúce, či inovatívne metódy vzdelávania pomocou IKT.
Škola získava IKT nielen z projektov EÚ, ale aj vlastnou tvorbou individuálnych projektových zámerov jednotlivých pedagógov so žiadosťou o finančné granty a aktívnym zapojením skupín žiakov do projektového vyučovania. Vedenie školy vytvára priaznivé podmienky na kvalifikačný rast pedagógov nielen zapájaním školy do nadnárodných EÚ projektov, ale aj začlenením inovatívnych vyučovacích predmetov do školského vzdelávacieho programu. 

V tomto školskom roku sme sa úspešne už po tretíkrát za sebou zapojili do riešenia grantového programu e-Školy pre budúcnosť realizovaného pod záštitou Nadácie Orange. Ústrednou témou realizovaného projektu s názvom e-Ľudové rozprávky bola opäť bezpečnosť na internete a bezpečné používanie moderných informačno-komunikačných technológií prostredníctvom projektového, problémového, zážitkového a dramatického vyučovania. Inovatívne myšlienky a nápady našich pedagógov na skvalitnenie vyučovania aj tohto roku oslovili komisiu nadácie a vďaka nej tak môžeme prijímať nové výzvy v skvalitňovaní a inovovaní vyučovania informatiky a ďalších predmetov na našej škole. 

Úlohou žiakov pod vedením učiteľov ako koučov bola rekonštrukcia tradičných slovenských rozprávok a to ich prepísaním do jazyka súčasnej generácie. Do projektu boli zapojení už projektovo “zbehlí” ôsmaci. Tí sa vďaka projektu ocitli v rolách hercov, režisérov, strihačov, animátorov a editorov digitálnych audiovizuálnych diel. Herecké obsadenie prepisu ľudových rozprávok zabezpečili žiaci 8.A triedy. Do filmovej podoby rozprávky spracovali prostredníctvom aplikácií a IKT získaných z grantu Nadácie Orange žiačky 8.C triedy.

Všedné hodiny slovenského jazyka, informatiky, ale aj predmetu tvorba projektov sa tak zmenili na zábavné, ale náročné hodiny strávené pred zeleným plátnom a v strižniach renomovaných značiek Apple a Pinnacle. Atmosféra pri natáčaní rozprávok bola uvoľnená a priateľská, o čom svedčia aj fotografie z natáčania rozprávok Ako bol vlk Bieberom a o Ruženkinej závislosti. 

Výstupmi tohoročného projektu nadácie Orange sú tri rozprávky natočené na motívy známych rozprávok Popoluška, Perníková chalúpka a Šípková Ruženka, ktoré si môžete pozrieť v nasledujúcich videách pod názvami Tri oriešky z netu, Ako bol vlk Bieberom a O Ruženkinej závislosti. 

Výstupom projektu je ale aj fakt, že žiaci zapojení do jeho realizácie mali vďaka Nadácii Orange možnosť pracovať s profesionálnymi nástrojmi renomovaných spoločností, ktoré na trhu IT patria medzi svetových lídrov (softvérové riešenia spoločnosti Pinnacle používa vo svete viac ako 13 miliónov užívateľov vrátane popredných filmových spoločností), čo im, veríme, v budúcnosti pomôže lepšie a rýchlejšie sa uplatniť na trhu IT práce a vedomosti získané zábavnou a hravou formou pretaviť na neskorší možny kariérny post. 

Za to, že sa nám podarilo dotiahnuť projekt do úspešného konca, sa my, pedagógovia zapojení do projektu chceme poďakovať žiakom zapojeným do projektu a to nielen za trpezlivosť pri riešení jednotlivých problémových úloh, ale aj za to, že výstupy spracovávali aj na úkor vlastného voľného času. 

Veríme, že okrem upevnených vedomostí z predmetnej oblasti a zvýšenia ich digitálnej zručnosti im realizácia projektu priniesla aj množstvo zábavy a upevnila ich sociálne kompetencie a medzitriedne vzťahy.

Prečítané 1529 krát