Naše stránky používajú súbory cookies.

piatok, 14 september 2018 19:57

Naša škola v Meet and Code 2018

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Koncom školského roka 2017/2018 vyhlásila Nadácia Pontis už druhý ročník grantovej výzvy Iniciatíva Meet and Code 2018. Cieľom tejto inciatívy je predstaviť deťom a mladým ľuďom nové technológie a kódovanie/programovanie.

O grant na realizáciu podujatia, ktoré sa uskutoční počas Európskeho týždňa programovania sa mohli uchádzať iba neziskové a charitatívne organizácie. Vďaka iniciatíve nášho Rodičovského združenia pri Základnej škole Dargovských hrdinov 19, ako neziskovej organizácii, sme v kategórii Inovácie získali grant na uskutočnenie robotického podujatia a zakúpenie nových učebných pomôcok pre žiakov nižšieho stredného vzdelávania - robotických súprav Lego WeDo 2.0.

poster

Podujatie “We do with WeDo” sa na našej škole uskutoční v dňoch 17. až 19. októbra 2018 počas európskeho týždňa programovania - codeweek.eu. Naši žiaci sa do iniciatívy na podporu vyučovania programovania na všetkých stupňoch škôl v Európe zapoja opäť už osvedčenými otvorenými robotickými hodinami prostredníctvom rovesníckeho vyučovania. Predchádzať mu budú klasické hodiny dizajnovania robotov a programovania na hodinách informatiky.

Veríme, že našim žiakom zakúpené robotické súpravy prinesú do vzdelávania radosť a zábavu, čo bude pre nás, pedagógov, ďalším impulzom pre budúce využívanie edukačných robotických súprav Lego WeDo 2.0 ako podporných učebných pomôcok vo vyučovaní prírodných vied (Science), techniky, technológií (Technology, Engineering) a matematiky (Mathematic).

Touto cestou sa chceme ešte raz poďakovať rodičom našich žiakov, Rodičovskému združeniu pri ZŠ Dargovských hrdinov za úzku spoluprácu s pedagógmi našej školy pri vypracovaní a podaní žiadosti o grant, ale hlavne za podporu a ústretovosť pri realizovaní našich projektov, ktorých cieľom je skvalitňovať vyučovanie na našej škole.

Prečítané 440 krát