Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 05 november 2019 22:32

Extra hodiny biológie v mesiaci október

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Spoločnou pomôckou extra hodín biológie pre 6. a 8. ročník v mesiaci október bol senzor CO2 a spoločnou témou hodín dýchací plyn CO2. V 6. ročníku sme sa zameralı na tvorbu CO2 v priebehu metabolizmu kvasníc.

Už z predchádzajúcich hodín žiaci vedeli, že kvasnice v priebehu svojho metabolizmu uskutočňujú tzv. fermentáciu, čiže rozklad rôznych typov sacharidov a pri tejto reakcii sa uvoľňuje CO2.

Po stanovení hypotézy a predpokladu sme pristúpili k samotnému experimentu. Zmiešali sme sušené droždie s cukrom a vlažnou vodou a vzniknutý roztok sme naliali do biokomory. Biokomoru sme uzavreli senzorom CO2, ktorý sme pripojili k interfejsovej jednotke LabQuest2 a spustili sme meranie. Pozorovali sme okamžitý vzostup obsahu CO2.

V portfoliu našich experimentov nám tak pribudol nový laboratórny záznam a v súčasnosti nás čaká analýza a interpretácia získaných výsledkov a ich zovšeobecnenie, pri ktorých využijeme rovesnícku metódu Peer to peer.

V ôsmom ročníku sme zisťovali, či semená hrachu, ktoré v jarným mesiacoch vysievame do pôdy dýchajú. Hlavnou materiálnou pomôckou bol opäť senzor CO2 a interfejsová jednotka LabQuet. Do biokomory sme vsypali hrach a biokomoru sme utesnili senzorom CO2, ktorý sme pripojili k interfejsovej jednotke a spustili meranie. Zistili sme, že nedochádza k žiadnej biologickej činnosti a preto sme hrach na pár minúť namočili a zopakovali experiment.

Bolo veľmi zaujímavé zistiť, že minimálnou zmenou podmienok došlo k okamžitému nárastu CO2 a semená začali vykazovať biologickú činnosť, začali dýchať.

Zajtra na nás čaká analýza a interpretácia získaných výsledkov. Teší nás, že aj vďaka týmto extra hodinám dochádza k nárastu žiackych kompetencií a vedecký prístup k vyučovaniu začína mať vo vyučovaní biológie na našej škole svoje stále miesto.

oplz loga horizont

Prečítané 646 krát