Naše stránky používajú súbory cookies.

Našej škole bol udelený grant nadačné fondu Telekom pri Nadácii Pontis, vďaka ktorému rozbiehame realizáciu projektu Učíme sa s micro:bitom, do ktorého budú zapojení žiaci 1.stupňa a žiaci 5. ročníka.