Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 28 september 2020 13:34

Spike tím na hodinách STEAM

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V jesenných mesiacoch už prebiehajúceho školského roka budeme realizovať aj "pozastavené" aktivity projektu Nadácie Orange a zameraného na využívanie Lego robotických súprav Lego Spike v neinformatických predmetoch.

Predovšetkým využitím inovatívnych metód CLIL, STEAM a nasadením "hands-on learning" metódy, ktorá v praxi znamená získavanie vedomostí a skúseností žiakov praxou, "za pochodu".

Cieľom našich hodín nebude len podpora a rozvoj digitálnych zručností žiakov, ale aj vzbudenie ich záujmu o vzdelávanie, vedu a technológie, povzbudiť ich ku kreativite, podporiť ich sebavedomie a sebainiciatívu v rozhodovaní a vybudovať cit pre tímovú spoluprácu. STEAM metóda nám plne umožňuje medzipredmetové prepojenie biológie, techniky, anglického jazyka, matematiky a preto využitie aj zakúpených robotických súprav vo vyučovaní každého jedného z uvedených predmetov.

Pre žiakov sú pripravené metodické plány, v ktorých sa prelínajú biologické témy s technikou a s inžinierskymi zručnosťami nadväzujúc na logické myslenie potrebné v matematike a rozširovanie slovnej zásoby z anglického jazyka, nakoľko väčšia časť vyučovacej hodiny bude prebiehať v anglickom jazyku. O tom, ako to naši žiaci zvládnu, vás budeme informovať formou záverečných výstupov a po ukončení realizácie tohto projektu, ktorého implementácia bola prolongovaná do konca novembra 2020.

Prečítané 599 krát