Naše stránky používajú súbory cookies.

pondelok, 25 november 2019 16:27

Spike tím na hodinách STEAM

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Robotika a programovanie sa postupne začleňuje do kurikula informatiky vo všetkých ročníkoch nižšieho stredného vzdelávania. Táto implementácia vytvára pre žiakov možnosť získať skúsenosti v novodobej gramotnosti, ktorou je programovanie. Pre nás učiteľov to znamená priestor pre ďalšie sebavzdelávanie ale aj aktívny prístup ku skvalitňovaniu vzdelávania našich žiakov.

Po úspešnom nasadení robotických súprav Lego Mindstorms EV3, Lego Boost a Lego WeDo 2.0, ktoré sme zakúpili aj vďaka získaným grantom Nadácie Orange sa naše portfólio v tomto školskom roku opäť rozrastie.

Je pre nás obrovským potešením že po úspešných predchádzajúcich projektoch podporených Nadáciou Orange v rámci vyhlásených výziev eŠkoly pre budúcnosť aj v tomto roku bola naša škola úspešná. V rekordnom počte prihlášok 170 hodnotiaca komisia vybrala 34 najzaujímavejších nápadov spĺňajúcich kritériá programu, ktoré budú rozvíjať digitálnu gramotnosť žiakov, študentov a pedagógov, medzi ktorými sa nachádzala aj naša projektová prihláška s názvom Spike tím na hodinách STEAM.

Po zavedení metody STEM so stavebnicami Lego WeDo 2.0, ktoré sme využívali predovšetkým ako doplnkovú materiálnu pomôcku vo vyučovaní biológie a ekológie, chceme metódu obohatiť o STEAM a orientovať sa na nasadenie robotiky a programovania do predmetu technika a tým zároveň nadviazať na vedomosti a zručnosti získané predovšetkým v predmete Informatika.

Lego Education, sekcia spoločnosti Lego Group špecializujúca sa na oblasť školstva, vydalo novú sadu Spike Prime pre vzdelávaciu platformu STEAM, ktorá je navrhnutá tak, aby rôzne schopným deťom poskytla viac dôvery pri programovaní. Sada obsahuje stovky kociek Lego, senzory, motory a aplikáciu s programovacím prostredím založeným na blokoch. Lego Education tvrdí, že Spike Prime predstavuje úplne nový dizajn, vyvinutý špeciálne pre vyššie ročníky základných škôl a pre stredné školy všetkých úrovní učenia, aby žiaci mohli získať praktické skúsenosti s programovaním a mohli si tak k nemu vybudovať vyššiu dôveru.

Novinka edukačnej divízie spoločnosti Lego, robotické súpravy Lego Spike, ponúkajú možnosť nasadenia tzv. hands-on learning, čo znamená v praxi získavanie vedomostí a skúseností žiakov praxou, t.j. inak ako vyučovaním na klasických hodinách z kníh.

Veríme, že práve novinka Lego Spike vzbudí o našich žiakov záujem o vzdelávanie sa a nadšenie pre vedu a technológie a zároveň ich povzbudí ku kreativite, podporí ich sebavedomie a sebainiciatívu a zároveň im pômože v rozhodovaní a v rešpekte pri práci v skupinách.

A čo na nás čaká v samostatných projektových aktivitách? Okrem pilotného nasadenia robotických súprav aj rovesnícke vyučovanie, otvorené hodiny pre žiakov našej školy a neposlednom rade otvorené robotické hodiny, ktoré budeme realizovať v meste a budú určené pre širokú laickú verejnosť, žiakov a učiteľov iných škôl posôbiacich v meste ako aj rodičov a priateľov našej školy.

Prečítané 223 krát