Naše stránky používajú súbory cookies.

nedeľa, 24 jún 2018 11:26

Maľovanie triedy - Overovanie metodík IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)

Maľovanie triedy bol názov jednej z metodík projektu IT Akadémia, ktoré sme overovali v 7. ročníku v tomto školskom roku na matematike. Overovanie prebehlo počas dvoch vyučovacích hodín.

 

Metodika sa v úvodnej časti využitím riadeného rozhovoru zamerala na žiacke predstavy, doterajšie získané informácie a vedomosti o úmernosti - priamej a nepriamej. Prvá vyučovacia hodina bola zameraná na zistenie vedomostí žiakov, prípadné nedostatky sa odstraňovali formou riadeného rozhovoru. Žiaci vo dvojiciach riešili úlohy z pracovného listu, ale dostali priestor aj na vlastné názory, demonštráciu a vysvetľovanie.

Úlohou žiakov bolo na základe rozmerov triedy zistiť viaceré hodnoty. Plochu, ktoré je potrebné vymaľovať farbou, koľko zaplatíme za 1 kg bielej farby a na akú plochu vystačí 1 kg, prípadne koľko farby je potrebné kúpiť, ak sa budú robiť 2 nátery, 3 nátery, atď., a v závisloti od vymaľovanej plochy zistiť aj cenu za farbu, ktorú je potrebné kúpiť na vymaľovanie. Toto všetko zapísať do tabuľky a graficky znázorniť - vytvoriť graf. Súčasťou riešenia je vyjadrenie pomocou výrazu, aká bola cena za vymaľovanie triedy v závislosti od počtu vrstiev, ktoré by maliar natieral. Správnou dedukciou a výpočtami, grafom, žiaci zistili, že úloha sa týka priamej úmernosti. Čiže čím viac vrstiev, tým väčšia cena.

V druhej časti sme sa zamerali na počet maliarov a čas, ktorý strávia pri vymaľovaní triedy. Žiaci už vopred mali jasno v tom, že pokiaľ sa jedná o čas, určite sa bude znižovať so zvyšujúcim sa počtom maliarov, čo následne bolo vidno aj pri vypĺňaní tabuľky a zostrojovaní grafu. Jednoznačne určili, že sa jedná o nepriamu úmernosť, čiže so zvyšovaním jednej veličiny, sa bude znižovať druhá veličina, čiže konkrétne čas potrebný na vymaľovanie triedy.

Po vypracovaní úloh nasledovalo kolo otázok a odpovedí, kedy žiaci určovali, či sa jedná o zadania na priamu alebo nepriamu úmernosť, čo zároveň aj potvrdili svojimi argumentami.

Pri vyučovaní priamej resp. nepriamej úmernosti sa často stáva, že úlohy sú formulované nasilu exaktne. Napr. maliari maľujúci rovnako rýchlo a podobne. Táto metodika má u žiakov vybudovať presvedčenie, že nie všetky výsledky musia byť presné. Zároveň by u žiakov mala zvyšovať citlivosť na podmienky, ktoré presnosť ovplyvňujú, ktoré spôsobujú nepresnosť resp. ktoré obmedzujú platnosť modelu.

Overovaním tejto metodiky sme prezentovali, že aj takto sa dá vyučovať úmernosť, hodiny sú zábavnejšie, žiaci sú aktívnejší, a s využitím inovatívnych metód sa docieli, že získané poznatky budú trvácnejšie.

oplz loga horizont

Prečítané 148 krát