Naše stránky používajú súbory cookies.

sobota, 23 jún 2018 07:26

Čím je záhrada užitočná - Overovanie metód IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Sedavý spôsob života, nedostatok pohybu, zvýšené pracovné vyťaženie, či enormná ponuka polotovarov v našich obchodných reťazcoch a rozvoj reštaraučných služieb ponúkajúcich rýchle občerstvenie, tzv. “fast food”, to všetko sú typické znaky dnešnej spoločnosti a jej životného štýlu. Reklamy na nezdravé jedlá, čipsy, mastné či slané jedlá ovplyvňujú naše stravovacie návyky a hlavne stravovacie návyky našich detí. Je preto logické, že odborníci bijú na poplach a vo veľkej miere propagujú zdravú výživu a dostatok zeleniny a ovocia v našom jedálnom lístku.

Naša škola sa už niekoľko rokov zapája do propagácie zdravého životného štýlu aj zdôrazňovaním správnych stravovacích návykov, dôležitosti zaradenia dostatočného množstva ovocia a zeleniny do nášho každodenného stravovania a tak overovanie uvedenej metodiky zameranej na užitočnosť záhrady predstavovalo ďalšiu aktivitu zameranú na túto problematiku.

Cieľom uvedenej metodiky bol rozvoj povedomia žiakov o možnostiach vlastného pestovania rôznych druhov rastlín bez nutnosti ich nákupu v obchode. Medzipredmetové zameranie metodiky umožnilo žiakom využiť poznatky získané z predmetov prírodoveda, tvorba životného prostredia či svet práce, pričom sme sa zamerali na rozvoj poznatkov z oblasti menej známych druhov zeleniny. Všetky aktivity smerovali k zdôrazneniu dôležitosti konzumácie zeleniny nielen v upravenej forme, ale aj v surovom stave. 

Ako sa ukázalo, žiaci nemali žiadny problém s určovaním jednotlivých druhov zeleniny a ich zaradením do skupín z hľadiska konzumných častí rastliny.

Žiaci formou potvrdzujúceho bádania pracovali v skupinách a ich úlohou bolo nájsť spoločné a rozdielne znaky jednotlivých zástupcov zeleniny a uviesť charakteristické znaky danej skupiny a význam jej konzumácie v surovom stave.

V praktickej časti hodiny sme sa zamerali na pozorovanie účinku fytoncídov, čiže látok so silnými antimikrobiálnymi účinkami. Konkrétne sme sa zamerali na garlicín v cesnaku. Žiaci absolvovali ochutnávku cesnaku v surovom stave a ako mnohí uviedli, bolo to u nich po prvý krát.

Záver hodiny sme venovali riadenému rozhovoru, kde sme sa žiakov pýtali na pozorovaný druh zeleniny, na cesnak kuchynský, jeho chuť, využitie v domácnosti a účinky na ľudský organizmus.

Teší nás, že nám žiaci predviedli, že ich vedomosti sú výborné, primerané ich veku a dúfame, že aj realizáciou tejto metodiky sa zvýši ich denná konzumácia zeleniny práve uvedomením si jej dôležitého postavenia v jedálničku.

oplz loga horizont

Prečítané 149 krát