Naše stránky používajú súbory cookies.

štvrtok, 21 jún 2018 21:45

Život na poliach a lúkach II. Overovanie metodík IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Ako vzniká tekuté zlato bol názov jednej z posledných metodík projektu IT Akadémia, ktoré sme overovali v 5. ročníku v tomto školskom roku. Symbolické vyjadrenie tekuté zlato predstavovalo olej, čo naznačuje tematické zameranie uvedenej metodiky.

Je nesporné, že olejniny spolu s obilninami a okopaninami predstavujú strategické plodiny rastlinnej výroby, nakoľko sú vo výžive ľudí nezastupiteľné,  preto cieľom testovanej metodiky bol rozvoj poznania a uvedomenia žiakov o význame pestovanie olejnín a okopanín nielen pre človeka, ale aj pre hospodárske zvieratá. Metodika sa vo svojej úvodnej časti opäť formou riadeného rozhovoru zamerala na žiacke predstavy, doterajšie informácie a vedomosti o olejninách a okopaninách.

Po demonštrácii a “poznávačke” olejnatých semien sme prenechali priestor žiackym názorom, myšlienkam a nápadom, možno trochu aj “úletom” do fantazírovania nastolenou problémovou úlohou. Žiaci mali navrhnúť postup, ako najjednoduchšie by sme získali z uvedených semien olej. Svoje predstavy mohli následne porovnať zo skutočnosťou po sprístupnení videa o postupe výroby oleja.

V druhej časti hodiny sme sa zamerali na okopaniny, hľuzu zemiaka a dôkaz prítomnosti škrobu v ňom. Opäť sme použili nám už známy Lugolov roztok, ktorý, ako už vieme z predošlej metodiky, sa používa na dôkaz prítomnosti škrobu. Ak je škrob prítomný, zafarbí danú substanciu na tmavomodro.

Po krátkom kole otázok a odpovedí sme sa posunuli pri overovaní metodiky k praktickej časti práce a to k mikroskopickému pozorovaniu škrobových zŕn. K príprave mikroskopického preparátu sme si nastrúhali očistený zemiak, vzniknutú kašu zabalili do handričky a dôkladne miesili v nádobe s vodou. Po niekoľkých minútach sa na dne nádoby začal usádzať škrob. Na prípravu mikroskopického preparátu použili žiaci kvapku vody z tejto nádoby, ktorú kvapli na podložné sklíčko a pozorovali tvar škrobových zŕn, ich veľkosť a množstvo.

Veríme, že naše hodiny biológie boli opäť zábavnejšie, “aktívnejšie”, inovatívnejšie a žiaci na základe vlastnej práce získali poznatky, ktoré budú trvácnejšie.

oplz loga horizont

Prečítané 304 krát