Naše stránky používajú súbory cookies.

sobota, 19 október 2019 07:51

Krásy SR - Overovanie metodiky GEG IT Akadémie

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

V rámci projektu IT Akadémia prebieha v školskom roku 2019/2020 overovanie metodík aj v predmete Geografia. Metodiky sú overované priamo na hodinách v 5. až 9. ročníku.

Prvou overovanou metodikou bola 17.októbra 2019 metodika pre 8.ročník s názvom Krásy SR. Overovaná bola v triede 8.A.

Metodika je určená pre žiakov 8. ročníka ZŠ. Témou je Cestovný ruch a krásy Slovenska. Z médií sa vieme o pamiatkach a možnostiach turizmu na Slovensku dozvedieť veľa. Cestovný ruch a krásy Slovenska je jednou z tém, kde učiteľ môže žiakom predstaviť rôzne pamiatky a významnejšie miesta cestovného ruchu aj vizuálnejšie než len s použitím učebnice. Na sprostredkovanie témy využívame voľne dostupné mapy na portáli www.maps.google.sk. Žiaci pod vedením vyučujúceho pracujú s online mapami a s funkciou streetview, kde si žiaci pozrú aj detailnejšie zábery. Úlohou žiakov prostredníctvom tejto metodiky je zistiť názov obce/mesta/pamiatky na základe indícií. V úvode hodiny žiaci pracujú s vopred vybraným súborom obrázkov, na základe ktorých majú zistiť o akú lokalitu cestovného ruchu ide. Hlavnú časť hodiny však tvorí práve práca s online mapou, preto je podstatné mať prístup na internet. Žiaci následne pracujú s portálom maps.google.sk. Vypĺňajú informácie o jednotlivých lokalitách Slovenska do zošita, alebo pracovného listu. Žiaci sa týmto úkonom svojpomocne dopracujú k informáciám a popri tom sledujú daných lokalít.

Touto metodikou chceme žiakov naučiť, že slovenské prostredie môžu spoznať aj bez cestovania.

Prostredníctvom technológií už vzdialenosti nie sú problém, avšak uvedomujeme si, že osobný zážitok je omnoho viac cennejší. Verím preto, že prostredníctvom metodiky a vizualizácie prostredia cez Google streetview si žiaci vypestujú vzťah k cestovaniu a poznávaniu krajiny.

oplz loga horizont

Prečítané 200 krát