Naše stránky používajú súbory cookies.

utorok, 08 október 2019 13:42

Krúžky IT Akadémie

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Tohto roku začali na našej škole pod záštitou IT akadémie činnosť štyri krúžky robotiky, ktoré budú zamerané na programovanie a robotiku pre začiatočníkov aj pokročilých.

Robotický I

Krúžok je určený pre žiačky nižšieho stredného vzdelávania (7., 8. ročník). Je zameraný na získanie základov robotiky a programovania. Hlavnou materiálnou pomôckou budú robotické súpravy Lego. Vytvorením dievčenského robotického krúžku chceme zvýšiť atraktívnosť IT sektora pre dievčatá a tak im rozšíriť obzor a možnosti pre ich ďalšie študijné a profesijné rozhodovanie.

Robotický II

Robotický krúžok pre žiakov nižšieho stredného vzdelávania (7. ročník) je zameraný na robotiku a programovanie robotických stavebníc Lego predovšetkým Lego Mindstorms EV3 prostredníctvom využitia metód STEM, CLIL, bádateľsky orientovaného vyučovania a P2P. Žiaci budú na zadaných problémových úlohách pracovať v skupinách s cieľom podporiť ich digitálne, jazykové a sociálne kompetencie.

Robotický III

V krúžku je evidovaných 8 žiakov, všetci zo ZŠ Darg. hrdinov, konkrétne jeden žiak 5. ročníka a sedem žiakov 6. ročníka (všetci chlapci). Krúžok zameraný na prácu so stavebnicami LEGO, ktoré sú k dispozícii v učebni robotiky. Žiaci získajú prvotné vedomosti a zručnosti pre prácu s robotmi, ktoré budú následne rozvíjať a rozširovať. Okrem stavby a programovania robotov z robotických stavebníc získajú zručnosti práce s micro:bitom a 3D modelovaním pre 3D tlač.

Robotický IV

V krúžku je 8 žiakov nižšieho stredného vzdelávania našej školy. Krúžok je zameraný na programovanie robotických súprav LEGO a práce s 3D tlačiarňou.

oplz loga horizont

Prečítané 44 krát