Naše stránky používajú súbory cookies.

sobota, 25 máj 2019 13:26

Simulácia kyslých dažďov na hodinách biológie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Kyslé dažde patria k súčasným globálnym ekologickým problémom. Častokrát si však nevieme predstaviť ako vznikajú, čoho sú dôsledkom a čo spôsobujú.

Vďaka projektu IT akadémia, do ktorého sme ako pilotná škola zapojení už druhý školský rok, sa nám podarilo vybaviť odbornú učebňu biológie laboratórnym systémom, ktorý podporuje bádateľsky orientované vyučovanie biológie a jednoduchými meraniami sprístupňuje žiakom poznatky.

A nielen to. Vďaka uvedenému systému podporuje ich predstavivosť o daných javoch a ich hlbšie poznanie a pochopenie.

Experiment, v ktorom sme použili laboratórny systém Vernier, interfejsovú jednotku LabQuest2 a senzor pH, nám umožnil priamo pozorovať simuláciu vniku kyslých dažďov. Bežný dážď je pôsobením oxidu uhličitého mierne kyslý. Avšak k výraznejšiemu zvýšeniu kyslosti (poklesu pH) dôchádza pôsobením oxidov síry a dusíka.

Laboratórne kadičky sme naplnili vodou a ponorili do nich senzor pH, ktorý sme pripojili k interfejsovej jednotke. Počkali sme, pokiaľ sa ustáli meraná hodnota. Spustili sme meranie. Žiaci pomocou slamky začali okysľovať vodu tým, že do nej vypúšťali CO2 vydychovaný z pľúc.

Hodnota pH po niekoľkých minútach výrazne klesla pod 5.0.

Výsledom nášho experimentu bolo zistenie, že kyslé dažde vznikajú reakciou vody so vzduchom. Pri kontakte so vzduchom dochádza k rozpúšťanu oxidu uhličitého vo vode a vzniká kyselina uhličitá, ktorá pôvodne neutrálne pH vody (destilovaná voda má pH 7,0) znižuje.

oplz loga horizont

Prečítané 162 krát