Naše stránky používajú súbory cookies.

štvrtok, 21 marec 2019 21:16

Svetový deň vody na našej škole

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V roku 1992 vyhlásilo valné zhromaždenie OSN 22. marec za svetový deň vody. Na našej škole si tento deň pripomíname aktivitami, ktoré prebiehajú počas hodín biológie a sú zamerané práve na tento nenahraditeľný, ale obmedzený prírodný zdroj, ktorý je základom života na Zemi.

"Je voda naozaj taká nenahraditeľná?" Práve túto metodiku v rámci overovania metodík projektu IT akadémia sme zaradili do vyučovacích hodín biológie v 8. ročníku. Cieľom edukačných aktivít bol rozvoj povedomia v oblasti dôležitosti vody v prírode a to, ako s ňou ľudia zaobchádzajú. Metódou nasmerovaného bádania a rotujúceho prehľadu žiaci prepájali svoje poznatky a informácie a analyzovali ich v skupinách so svojimi spolužiakmi.

Naše aktivity zavŕšia otvorené bio hodiny, počas ktorých naši projektoví žiaci podieľajúci sa na aktivitách medzinárodného projektu programu Erasmus+ "Regardons les rivières et les mares, protégeons les écosystèmes aquatiques dulcicoles ... améliorons nos attitudes et nos comportements envers l'environnement !" predstavia svojim spolužiakom možnosti zisťovania kvality vody v laboratórnych podmienkach.

Ani projektoví žiaci projektu programu Erasmus+ "Little steps make a difference. Together, we care for our home" neoddychujú a počas celého týždňa zaznamenávajú formou prieskumu spotrebu vody v domácnostiach, v ktorých žijú.

O výsledkoch týchto aktivít vás budeme čoskoro informovať.

oplz loga horizont

Prečítané 202 krát