Naše stránky používajú súbory cookies.

sobota, 09 február 2019 15:08

Klamár, klamár I, II - Overovanie metodík IT Akadémie

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Metodika, ktorej už názov prezrádza obsah, zameranie. Je orientovaná na čítanie a interpretovanie údajov z tabuľky, z kruhového a stĺpcového diagramu, znázorňovanie údajov z tabuľky kruhovým a stĺpcovým diagramom a naopak a vypočítanie aritmetického priemeru z údajov v tabuľke alebo v grafe.

Spoločne sme riešili vizualizáciu štatistických dát pomocou obrázkov (grafy, diagramy, ...), ktoré často obsahujú prvky nepresnosti, niekedy aj klamú. Metodika a pracovné listy sú zamerané na rozvíjanie citlivosti žiakov na nepresnosti a klam v týchto vizualizáciách.

Žiaci samostatne riešili úlohy z pracovného listu, čítali údaje z grafu a svoje zistenia zaznamenávali a následne porovnávali s možnými odpoveďami, vyberali tú správnu. Postupne prichádzali nato, že zobrazovať dáta môžeme rôznymi spôsobmi, nie všetky spôsoby sú však korektné. V druhej časti pracovali vo dvojiciach, úlohy boli zamerané na príčiny a následky nesprávneho zobrazovania grafov, údajov. Zistenia žiakov: "Niekedy sa stane chyba, niekedy sa grafmi klame zámerne, no hlavne pri čítaní grafov musíme byť kritickí."

oplz loga horizont

Prečítané 177 krát