Naše stránky používajú súbory cookies.

nedeľa, 27 január 2019 21:56

Ako škodím ostatným?

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

V tomto týždni sme odštartovali overovanie série metodík v rámci riešenia projektu IT akadémia, ktorá sa zameriava na etické aspekty IKT.

Formou bádateľsky orientovaného vyučovania sme sa presunuli do prostredia blogov, ktoré sú našim žiakom veľmi blízke.

Blogovanie, či už klasickou textovou formou, alebo formou videí (vlog), je v súčasnosti veľmi obľúbenou a aj sledovanou formou prezentácie názorov a postojov mladej generácie na svet okolo nás.

Cieľom overovanej metodiky bolo žiakom pomôcť zorientovať sa vo vedomostiach/zručnostiach a spôsobilostiach v uvedenej oblasti. Pointou bolo, aby si žiaci uvedomili, že aj nevedomky môžu v prostredí internetu a sociálnych sietí nekvalitou stránky/profilu/ blogu škodiť ostatným.

Vyhľadávaním webových stránok, ktoré ponúkajú možnosť nahlasovať nelegálny resp. nevhodný webový obsah, sa žiaci naučili, ako majú nelegálny, či nevhodný obsah na internete, na ktorý narazia, označiť. Zároveň táto aktivita umožnila žiakom pochopiť, že aj šírením nelegálneho alebo nevhodného obsahu, vedome škodia ostatným.

Vďaka Nadácii Orange, ktorá v minulých rokoch podporila náš projekt Bezpečný virtuálny svet, sme mohli opäť využiť výstupy z tohto projektu - učebné pomôcky, ktoré sú dielom našich bývalých žiakov. Komiksové postery, ktoré sú súčasťou počítačových učební našej školy, ozrejmujú žiakom zaujímavou formou pojmy ako kyberšikana, šikana, hoax, happy slapping a pod. Preto pri overovaní metodík toto už neboli neznáme pojmy a nás potešilo, že súčasná generácia mladých ľudí už nie je charakterizovaná len ako generácia s mobilom v ruke kdekoľvek a kedykoľvek, ale ako generácia, ktorá dokáže citlivo vnímať svoje okolie a reagovať naň.

oplz loga horizont

Prečítané 170 krát