Naše stránky používajú súbory cookies.

pondelok, 26 september 2016 20:01

S Erasmom v českom Trutnove

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Začiatkom júla sme sa zúčastnili kurzu „Moderní technologie a nadaní žáci“ v českom Trutnove.

Kurz bol realizovaný cez projekt ERASMUS+ a s veľkým nadšením a očakávaním sa ho zúčastnili títo učitelia 1.stupňa: Mgr. Adriana Bodová, Mgr. Alena Alexovičová, PaedDr. Ingrid Zavodská. Super školitelia, perfektná a zaujímavá téma kurzu, skvelé ubytovanie a pestré zážitky z Trutnova a Prahy boli odmenou a náhradou za to, že sme náš dovolenkový čas venovali práci a sebavzdelávaniu. Kurz bol zameraný na inovatívne metódy v práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s využitím IKT.  Najviac nás oslovilo využívanie rôznych aplikácií v tabletoch (Kahoot, Stop motion, Plickers, ScratchJr, Quiver...), zaujímavé programy a webové stránky,  programovanie LEGO robotov, 3D tlačiareň a aj stretnutie a seminár s riaditeľkou Centra nadania, o.p.s. v Prahe, PhDr. Jitkou Fořtíkovou, Ph.D..  Bonusom bola aj výmena skúseností s našimi českými kolegami. Zaujalo nás priestorové usporiadanie a vybavenie dvoch škôl, ktoré sme navštívili, projekty na ktorých pracovali a taktiež možnosť spolupráce na spoločných projektoch.  O príjemnú a tvorivú atmosféru sa pričinili hlavne naši dvaja školitelia, Zdeněk Heteš a Václav Fišer, ktorým patrí aj naše poďakovanie.

Prečítané 700 krát