pondelok, 20 apríl 2015 15:17

Prváci zapojení do projektu e-Twinning LET´S CELEBRATE TOGETHER"

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Žiaci 1.A so svojou pani učiteľkou Ingrid Závodskou  sa zapojili do e-Twinningového projektu pod názvom " Lets celebrate together", čiže " Poďme oslavovať spolu". Ide o medzinárodný projekt, ktorého cieľom je bližšie spoznať kultúru a tradície osláv medzinárodných sviatkov a významných dní iných krajín prostredníctvom využívania rôznych IKT nástrojov.

Našimi partnermi v projekte sú žiaci 2.A  našej školy, žiaci ZŠ na Pugačevovej ulici v Humennom a žiaci z Talianska, Grécka, Litvy, Poľska. Prácu na projekte sme začali už v septembri. Vtedy každá krajina predstavila svoju školu, mesto a žiakov. Októbrový e-twinngový týždeň sme oslávili aktivitou so žiakmi z Tvrdošína, ktorých sme spoznali cez videokonferenciu priamo na vyučovacej hodine. Zároveň sme si vylosovali témy, týkajúce sa Slovenska, ktoré žiaci výtvarne spracovali a navzájom si ich porovnali. November sa niesol v znamení mesiaca úcty k starším, ale aj vo  vyrábaní tekvicových svetlonosov. Zaujímavá bola aj ďalšia aktivita, ktorú sme si s partnerskými krajinami naplánovali. Úlohou žiakov bolo vytvoriť vianočnú pohľadnicu alebo pozdrav s vianočným želaním po anglicky a odoslať poštou každému partnerovi. Aj my sme dostali v decembri veľmi pekné pohľadnice z Talianska, Grécka, Litvy, Poľska, ale aj zo Slovenska. December bol bohatý aj na iné aktivity.  Prostredníctvom fotografií, prezentácií a videí sme si mohli porovnať ako sa slávia najkrajšie sviatky roka -  VIANOCE,  nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Vianočné besiedky v školách boli plné vianočných piesní, básní i divadiel, ktoré si žiaci pozreli v jazykoch partnerských krajín. Žiakom i nám učiteľom sa veľmi páčila aktivita, ktorá tiež súvisela s Vianocami. Každá škola mala za úlohu naučiť sa jednu slohu medzinárodne známej vianočnej koledy" Tichú noc" v jazyku každej parnerskej krajiny a spracovať videozáznam z naspievania tejto koledy. Naučiť sa spievať  koledu v štyroch jazykoch  nebolo jednoduché, ale zvládli sme to na jednotku. Zažili sme pri tom aj veľa zábavy a boli sme prekvapení, ako sa aj ostatné krajiny naučili spievať po slovensky. Február sa niesol v znamení osláv fašiangov. Žiaci sa predstavili parnerom karnevalovými maskami. Mesiac marec bol asi pre každú krajinu v projekte náročný. stanovili sme si úlohy, ktoré súviseli s ďalším spoločným sviatkom - VEĽKOU NOCOU. Keďže naši žiaci radi tvoria,dohodli sme sa na takejto úlohe. Každá škola( trieda) si mala vybrať jeden veľkonočný výrobok, ktorý museli žiaci  zhotoviť, zdokumentovať pracovný postup a  vložiť ho do prostredia Twinspace. Zároveň výrobky všetkých parnerov tiež vytvoriť. Kreativitu a šikovnosť žiakov mohli obdivovať aj rodičia a učitelia, pretože veľkonočné výrobky sme vystavili aj v priestoroch školy. 

Náš projekt pokračuje aj v apríli, máji a ukončíme ho v júni. Práca na projekte je určite zaujímavá a umožňuje nielen žiakom, ale i učiteľom naučiť niečo nové, spoznať krajiny, ich kultúru, tradície a zároveň využívať vo vyučovacom procese aktivizujúce metódy, kde hlavným tvorcom je žiak a učiteľ sa stáva poradcom a  pozorovateľom.

Prečítané 926 krát