Naše stránky používajú súbory cookies.

štvrtok, 19 september 2019 21:53

Erasmus+ KA1: O krok vpred

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Našej škole bol pridelený grant na realizáciu aktivít v rámci schváleného projektu Erasmus+ KA1 pod názvom O krok vpred.

Projekt je zameraný na zlepšenie digitálnych kompetencií učiteľov a žiakov, zaradenie programovania a robotiky do vyučovacích hodín, aplikovanie metódy CLIL do tém nejazykových predmetov, využívanie rôznych nástrojov a aplikácií vo vyučovaní. Realizácia projektu O krok vpred v trvaní takmer dvoch rokov napomôže učiteľom a žiakom tejto školy oboznámiť sa so základnými koncepciami programovania a s praktickými ukážkami využitia algoritmizácie a kódovania v bežnej výučbe, pracovať s vhodným edukačným softvérom, oboznámiť sa so spôsobmi využitia robotických hračiek a elektronických stavebníc vo vyučovaní, prakticky vyskúšať a využívať cenovo dostupné roboty vo výučbe v ZŠ, zatraktívniť žiakom svet vedy a techniky, zvýšiť úroveň vedomostí v oblasti bezpečného používania digitálnych technológií a pritom zvyšovať jazykové komunikačné kompetencie učiteľov a žiakov v oblasti cudzích jazykov.

 Koordinátorkou projektu O krok vpred je Mgr. Ivana Čepová. Okrem pani učiteľky realizujú rôzne projektové aktivity: Mgr. Adela Bačovčinová, Mgr. Iveta Meňoščíková,  Mgr. Ľuba Cerulová, PaedDr. Ingrid Závodská, Mgr. Slavka Bacáková, PaedDr. Jana Antalová a Mgr. Jozef Oľha. Počas aktivít projektu učitelia absolvujú osem kurzov na Malte, v Turecku, Portugalsku, Grécku a vo Veľkej Británii.

Prečítané 505 krát