Naše stránky používajú súbory cookies.

nedeľa, 13 január 2019 21:22

Erasmus+ KA1: „Využitie metódy CLIL vo vyučovaní finančnej gramotnosti“

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Našej škole bol pridelený grant na realizáciu projektu Erasmus+  pod názvom „Využitie metódy CLIL vo vyučovaní finančnej gramotnosti“. Tento projekt bol 30. novembra 2018 ukončený.

Projekt trval 12 mesiacov. Účastníci sa veľa naučili z dobrej praxe v zahraničí, získali praktické zručnosti, ktoré sú dôležité pre ich súčasnú prácu, vybudovali nové kontakty, zdieľali svoje vlastné vedomosti a schopnosti so študentmi a kolegami, zlepšili svoje sociálne, jazykové a kultúrne zručnosti, zručnosti v používaní nástrojov IKT, oboznámili sa s novými vyučovacími metódami a výsledky aktivít zdieľali na spoločnej webstránke projektu: https://clilfg.blogspot.com/  

Počas realizácie projektu sa pani učiteľka Mgr. Ľubomíra Kucerová zúčastnila kurzu  Teaching English – Motivating Learners and Preparing for CLIL v Taliansku. Kurz bol zameraný na tri hlavné oblasti, a to rozvíjanie a rozširovanie angličtiny, praktický kurz v komunikačnej metodológii, ktorý obsahoval techniky na výučbu zručností hovoriť, počúvať, čítať a písať a príprava na metódu CLIL /Content and Language Integrated Learning/. Pani učiteľka sa oboznámila s novými formami a metódami výučby, aktivitami, vhodnými na vyučovanie anglického jazyka a využitím angličtiny v iných predmetoch. Tieto aktivity môžete nájsť na webstránke projektu. Prínosom bola aj výmena skúsenosti s ostatnými participantmi kurzu z Nemecka, Francúzska a Lotyšska.

Druhou účastníčkou kurzu bola pani učiteľka RNDr. Jana Balážová, ktorá sa zúčastnila kurzu Matematická a finanční gramotnost s využitím ICT v českom meste Trutnov. Kurz bol zameraný na rozvoj matematickej  a finančnej gramotnosti, netradičné formy práce pre motiváciu žiakov, využitie logických a stolových hier na rozvoj matematických zručností a využitie moderných technológií pri rozvoji matematickej gramotnosti. Okrem toho bol zameraný na získavanie zručnosti s ICT, prácu s tabletmi, aplikáciami a webovými stránkami. Súčasťou kurzu bolo programovanie, práca so stavebnicou Lego, s robotmi Ozobot, 3D tlačenie vlastných návrhov. Nástrojom pre rozvoj tímovej spolupráce boli zdieľané dokumenty a rôzne cloudové služby.  

Treťou účastníčkou kurzu bola pani učiteľka Mgr. Ivana Čepová. Kurz: „eAssessment: Assessment of/for learning with digital tools“ sa uskutočnil v Portugalsku a priniesol nové informácie, odborné znalosti a skúsenosti na tému hodnotenia s využitím nástrojov IKT (e-hodnotenia). Účastníci si rozšírili svoje kompetencie v používaní informačných a komunikačných technológií v každodennej pracovnej praxi, dozvedeli sa novinky oblasti e-hodnotenia prostredníctvom digitálnych nástrojov. 23 učiteľov z 11. európskych krajín sa okrem iného oboznámilo a vyskúšalo si základy práce v Moodle a rôzne užitočné nástroje pre e-hodnotenie ako TAO, Plickers, Menti, LearningApps, H5P, Quizzez, Socreative a OpenBadges, Badgr, WordPress... Vďaka ochote učiteľov miestnej školy Escola Basica e Secundaria Angelo Augusto da Silva v meste Funchal sa učiteľom podarilo overiť si, ako niektoré aplikácie a programy fungujú v praxi. Pripravili si kvízy a po prehliadke školy ich vyskúšali s tunajšími žiakmi.

Koordinátorom projektu bola pani učiteľka Ivana Čepová, ktorá úspešne viedla aj predchádzajúci projekt O krok vpred s digitálnymi technológiami: http://okrok2.blogspot.com/

Prečítané 145 krát