Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 05 máj 2022 05:17

Mobilita Erasmus+: Malí programátori

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

V dňoch od 01. 05. 2022 do 06. 05. 2022 prebieha v ZŠ Komenského v Trutnove  mobilita projektu Erasmus+: Malí programátori. Tejto krátkodobej výmeny skupín žiakov v Českej republike sa zúčastňujú žiaci 5.A našej školy pod dohľadom pedagógov Mgr. Čepová a Mgr. Meňoščíková. Vzdelávacie podujatie je zamerané hlavne na konštruovanie a programovanie  zostrojených objektov Lego Boost a Lego WeDo 2.0.

Cesta žiakov a učiteliek sa začala už v sobotu v poobedňajších hodinách. Prvý deň mobility žiaci strávili poznávaním historickej Prahy. Zbierali fotografický materiál, ktorý využijú vo svojich výstupoch. V Prahe navštívili Múzeum čokolády a voskových figurín, historické Václavské námestie, Pražský orloj, Karlov most, Pražský hrad.

V pondelok mobilita pokračovala - žiakov veľmi milo privítali koordinátor projektu pán Fišer a pani Fingerová so žiakmi 4.A. Hostí čakala prehliadka školy a aktivity zamerané na programovanie. Žiakov zaujala jednoduchá náučná hra pre základy programovania Scottie Go a aktivity s programovaním Lego Boost. Žiaci boli veľmi milo prekvapení lezeckou stenou, kde si mohli vyskúšať svoje lezecké schopnosti, športovou halou a miestnosťami pre ŠKD. V poobedňajších hodinách ich čakala prehliadka mesta Trutnov. Dozvedeli sa základné informácie o jeho histórii.

V utorok čakal ,,Malých programátorov’’ zaujímavý deň. Pracovali na vlastných návrhoch pre 3D tlač - navrhli si a vytlačili vlastné kľúčenky. Naučili sa pracovať v programe Tinkercad. Stihli aj poobedňajšiu návštevu Prahy – vystúpili na vyhliadkovú vežu Petřín a pokochali sa nádhernými motýľmi v Papilonii ( Motýľom dome). Žiaci majú pred sebou ďalšie dni o ktorých budeme informovať.

Prečítané 327 krát