Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

nedeľa, 22 september 2019 12:32

Úspešne schválený projekt Erasmus+: Malí programátori

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)

Našej škole bol udelený grant Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a s podporou programu Erasmus+ rozbiehame realizáciu projektu Malí programátori, do ktorého budú zapojení žiaci 1.stupňa.

Realizácia projektu je naplánovaná na 2 roky a bude organizovaná v spolupráci so ZŠ Komenského v Trutnove, Česká republika. Cieľom projektu je oboznámiť sa s rôznymi aplikáciami a nástrojmi Web 2.0, osvojiť si algoritmické myslenie a základné programovacie princípy kódovaním v programovacom jazyku Scratch, konštruovaním programovateľných stavebníc a programovaním robotických hračiek. Žiaci a učitelia z oboch škôl si prostredníctvom mobilít budú odovzdávať skúsenosti v tejto oblasti a riešiť výzvy hostiteľských krajín. Počas realizácie sa uskutočnia 4 krátkodobé školiace podujatia pre učiteľov a 4 krátkodobé výmeny skupín žiakov a učiteľov. Koncom septembra začíname nadnárodným stretnutím učiteľov v Českej republike, kde sa naši učitelia zúčastnia na školení a workshopoch zameraných na konštruovanie a programovanie. V rámci medzinárodnej spolupráce vytvoria eTwinningový projekt, ktorý bude prezentáciou jednotlivých aktivít projektu. O priebehu projektu, jeho výsledkoch, budeme informovať nielen cez média, ale aj elektronickými knihami na web stránke školy. Realizáciu projektu koordinujú pani učiteľky Antalová a Čepová.

Prečítané 896 krát