Naše stránky používajú súbory cookies.

utorok, 18 jún 2019 21:27

Mobilita Slovensko - Deň 5

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Dnešný piaty a zároveň posledný deň našej krátkodobej výmeny skupín žiakov patril otvoreným hodinám. Ako sme už uviedli v predchádzajúcich príspevkoch, jedným z hlavných výstupov riešeného projektu je vytvorenie učebne priamo v prostredí školského átria, či školskej záhrady.
Ukážkou otvorených hodín biológie, anglického jazyka, matematiky a dejepisu sme svojim kolegom a spolužiakom zo zahraničia ukázali spôsob, ako môžeme vymeniť štyri múry školskej triedy za otvorený priestor plný inšpirácií a možnosti vzdelávania objavovaním.

Využívanie mobilných aplikácií na identifikáciu rastlín, či simulácia kyslých dažďov pomocou laboratórneho systému Vernier naplno podporili zameranie a hlavnú ideu nášho projektu - prepojenie využitia moderných mobilných technológií v školských záhradách.

Záhradné prvky a pestované rastlíny nám pomôžu upevniť vedomosti z oblasti slovných druhov a umožnia zaradiť alternatívne metódy vyučovania do hodín anglického jazyka a tak rozšíriť možnosti využívania prírody ako nekonečného zdroja inšpirácie, učebných pomôcok a zdroja vzdelávania všeobecne.

Stromy a ich letokruhy sú vhodnými pomôckami pre vyučovanie matematiky ale aj histórie. Stromy sú tichí pamätníci dejín a ich letokruhy sú zároveň časovou priamkou udalostí, ktorými prešli nielen vo svojom životnom cykle, ale ktorými prechádzala aj krajina a naša Zem počas stáročí.

Meranie výšky stromov či opakovanie percent v prírode je pre žiakov zábavné a zároveň umožňuje zopakovanie náročného učiva matematiky jednoduchou a nenáročnou metódou, ktorá spája využívanie herných prvkov, záhradných prvkov s číslami a náročnejšími matematickými operáciami.

V tomto poslednom riporte z krátkodobého výmenného pobytu zahraničných žiakov a učiteľov na našej škole sa chceme poďakovať všetkým kolegom - učiteľom našej školy, ktorí pomohli vytvoriť proeurópske vzdelávacie prostredie pre všetkých zahraničných hostí, ukázať svoje osvedčené pedagogické skúsenosti a podeliť sa s nimi s partnermi - pedagógmi z ďalších európskych krajín. Veríme, že sme dokázali, že slovenské školstvo je otvorené progresívnym vzdelávacím metódam, ktoré majú za cieľ pripravovať žiakov pre súčasný trh práce a ďalšie vzdelávanie a že naše spôsoby práce boli inšpiráciou aj pre ostatné európske krajiny, ktoré v našom projekte participujú.

Prečítané 346 krát