Naše stránky používajú súbory cookies.

utorok, 18 jún 2019 21:15

Mesačný bulletin o našom projekte

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Máj bol pre našu školu a projektové aktivity projektu "Raise your ICT skills in raised school gardens" veľmi výnimočný. Hostili sme našich projektových partnerov z troch partnerských škôl zo Španielska, Talianska a Nemecka.
Naša škola sa tak na celý týždeň stala multikulturálnou školou, do lavíc ktorej okrem našich žiakov zasadlo ďalších 18 žiakov rôznych národností a kultúr. Stali sa súčasťou nášho školského vzdelávacieho systému a mali možnosť vyskúšať si a zažiť metódy, ktoré sa snažíme implementovať a uplatňovať v každodennom vyučovacom procese, vrátane využívania najnovších mobilných IKT materiálnych pomôcok, prostredníctvom ktorých si žiaci zvyšujú svoje digitálne zručnosti.

Nezabudnuteľnou skúsenosťou je zážitkové vyučovanie, ktoré absolvovali počas exkruzie na ovčej farme v Dlhom nad Cirochou a v MiniZoo v Snine, kde si vyskúšali výrobu nášho miestneho produktu - hrudkového ovčieho syra.

Bez povšimnutia neostalo ani naše školské átrium. Hoci nám počasie neprialo celý týždeň, v posledný deň mobility sa trochu umúdrilo a umožnilo nám predviesť využitie školského átria ako otvorenej učebne pre vyučovanie nielen prírodovedných predmetov, ale aj cudzích jazykov alebo dejepisu.

Viac o našich projektových aktivitách a sumarizáciu celého týžňa a mesiaca prinášame v pravidelnom projektovom digitálnom mesačníku.

Prečítané 105 krát