Naše stránky používajú súbory cookies.

sobota, 15 jún 2019 12:50

Mobilita Slovensko - Deň 4

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Dnešné upršané počasie nám zmenilo plány. Namiesto plánovanej exkurzie v ovocnom sade nás donútilo ostať v škole.
Nás ale neodradilo od našich projektových aktivít a zároveň nám počasie "navýšilo" čas na dokončenie najdôležitejšieho projektového výstupu žiakov z krátkodobej výmeny skupín žiakov - elektronických časopisov.

Sme radi, že všetky tímy zvládli túto svoju úlohu na vynikajúcej úrovni a že napriek multikulturalite a nerovnakých zručnostiach vytvorili tímy vyvážené výstupy na rovnakej kvalitatívnej úrovni a tak boli schopní odprezentovať svoju prácu aj pred očami hodnotiacich vyučujúcich zo všetkých partnerských krajín.

Nemenej dôležitým bol sebahodnotiaci dotazník, v ktorom žiaci zhodnotili nielen dianie počas celej mobility, ale aj svoje zručnosti a pocity.

Veľkým ocenením nášho projektu je aj fakt, že práve počas tejto mobility, ktorú hosťuje naša škola, udelila Národná podporná služba Slovensko našej škole certifikát kvality - eTwinning Quality Label, ktorý je ocenením práce nielen učiteľov, ale predovšetkým žiakov, ktorí sa podieľajú sa na realizácii projektu “Raise your ICT skills in raised school gardens.”

Prečítané 79 krát