Naše stránky používajú súbory cookies.

utorok, 21 máj 2019 22:22

Mobilita Slovensko - Deň 2

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Dnes sme vymenili sedenie a vyučovanie v triedach a školských laviciach za prepojenie získaných poznatkov a ich obohatenie priamou činnosťou v praktických podmienkach.
Poľnohospodárstvo na celom svete sa delí na rastlinnú a živočíšnu produkciu. Dnešný deň patril živočíšnej výrobe a zvyšovaniu povedomia v oblasti dôležitosti lokálnej produkcie poľnohospodárskych produktov pre krajinu. A to nielen z pohľadu potravinovej sebestačnosti krajiny, ale aj pre celú planétu z hľadiska ochrany životného prostredia.

V dopoludňajších hodinách sme navštívili ovčiu farmu Agro Dlhé s. r. o. Vďaka ochote riaditeľa tejto spoločnosti mali naši a zahraniční žiaci v sprievode svojich učiteľov možnosť nahliadnuť do výroby našich lokálnych produktov z ovčieho syra, ktoré táto farma vyrába manuálne, z priameho chovu a dojárne. Žiaci získali ucelený obraz o každodennom živote na farme, kde neexistuje pevný pracovný čas a zároveň si rozšírili svoje vedomosti z biológie z oblasti živočíšnej výroby a chovu oviec.

Následne sme sa v obedňajšom čase presunuli do mini ZOO v Snine, kde okrem prehliadky našich domácich ako aj exotických zvierat žiaci vyskúšali svoje praktické zručnosti a pod odborným vedením pracovníkov si sami pripravili ovčí hrudkový syr. A pokiaľ sa ich syr sušil, žiaci, ale aj učitelia využili čas jazdením na koňoch v kruhovej jazdiarni.

Prečítané 67 krát