Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

utorok, 19 február 2019 10:12

Mobilita Španielsko - Deň 1

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Prvá krátkodobá výmena skupín žiakov projektu "Zvyšovanie digitálnych zručností v školských záhradách" programu Erasmus+ začala dnešným dňom v španielskej Valencii. Hoci hosťujúcou školou je španielská škola, zodpovednosť za priebeh celej mobility prevzala naša koordinujúca škola.

“Find someone who…” bola úvodná aktivita, ktorej cieľom bolo zoznamovanie sa a spoznávanie sa žiakov navzájom a nastavenie sa na rozprávanie a rozmýšľanie v oficiálnom projektovom jazyku, v angličtine. Cieľom tejto “ice-breaking” aktivity, ktorá je bežne používaná pri výučbe cudzích jazykov, bolo vzájomné zoznámenie sa a vedenie konverzácie v anglickom jazyku.
Neskôr sme žiakov rozdelili do medzinárodných tímov, v ktorých sme pokračovali v prehliadke školy. Parterská škola vo Valencii je pomerne veľká a zaberá všetky stupne vzdelávania od predprimárneho až po stredné. Je komplexom budov s úžasne zariadeným okolím, v ktorom žiaci môžu rozvíjať svoj športový talent alebo tráviť voľný čas po skončení školských povinností, či počas prestávok.
Prvou pracovnou aktivitou dnešného dňa bol workshop zameraný na predstavenie jednotlivých krajín, klímy, jej vplyvu na poľnohospodárstvo a školskej záhrady. Školské záhrady budeme počas projektu pretvárať v zmysle využitia prvkov prírodných záhrad a vo vyvýšených záhonoch budeme pestovať naše plodiny ako aj plodiny partnerských krajín. Školská záhrada bude zároveň slúžiť ako učebňa “open air classroom” pre vyučovací proces mimo školských stien, ktorý bude podporovať bádateľsky orientované vyučovanie a spoznávanie zákonov prírody aktívnou účasťou žiakov na pozorovaní vegetačného cyklu rastlín.

Popoludňajšie vyučovanie už patrilo našim žiakom. Ústrednou témou bolo Adobe in Classroom. Naši žiaci zobrali na seba úlohu učiteľov a metódou Peer to peer svojim spolužiakom objasnili princípy a spôsoby používania troch Adobe Spark aplikácií, ktoré budú hlavným digitálnym nástrojom pre tvorbu projektových výstupov.
Musíme povedať, že ich spolužiaci boli veľmi poslušní žiaci, aktívni nielen počas vysvetľovania “nového učiva”, ale aj počas workshopu, kde plnili zadané úlohy v aplikáciách Adobe Spark Post, Page a Video.

Už teraz sme zvedaví, ako si poradia so záverečným výstupom, v ktorom majú použiť uvedené aplikácie a predstaviť ich medzinárodný tím.

Prečítané 2295 krát