Naše stránky používajú súbory cookies.

pondelok, 07 január 2019 15:36

Mesačný bulletin o našom projekte

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Projektové aktivity v mesiacoch november a december boli zamerané na záverečnú editáciu žiackych videí, v ktorých žiaci predstavili nielen seba, ale aj svoju rodinu, či kamarátov, svoje záľuby a školu.

Hoci samotné natáčanie a následné úpravy a finalizácia tohto projektového výstupu dali žiakom zabrať nielen z časového hľadiska ale aj z pohľadu ich jazykových a digitálnych zručností, myslíme si, že uvedená aktivita pomohla utužiť projektový kolektív, ktorý pozostáva zo žiakov rôznych tried, ale aj ročníkov, spoznať sa navzájom a zároveň sa niečo nové naučiť. Už o pár týždňov budú mať šiesti žiaci možnosť otestovať tieto zručnosti aj prakticky v partnerskej škole, v španielskej Valencii, kde sa ocitnú v roli učiteľov a ich hlavnou úlohou bude naučiť svojich projektových spolužiakov zo Španielska, Talianska a Nemecka využívať balík aplikácií Adobe Spark pri tvorbe prezentácií, editovaní fotografií a videí a využívanie aplikácie iMovie na tvorbu videoblogov.

Úlohou tejto mobility bude najmä presné stanovenie a ďalšie smerovanie projektových aktivít súvisiacich s vytvorením školskej záhrady v každej európskej škole, zapojenej do projektu.

Tie budú slúžiť ako priestor pre štúdium, relax a spoznávanie zákonitostí prírody a procesov v nej prostredníctvom bádateľsky orientovaného vyučovania v prepojení s využívaním IKT a metódy CLIL.

Prečítané 69 krát