Naše stránky používajú súbory cookies.

utorok, 18 december 2018 21:46

Mesačný bulletin o našom projekte

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V septembri sme začali pracovať na projekte programu Erasmus+ s názvom “Zvyšovanie IKT zručností v školských záhradách” 2018-1-SK01-KA229-046351, ktorého hlavným cieľom je založenie školských záhrad a vybudovanie otvorených “open air” učební.

Hoci sa v jeseni záhrady pripravujú na obdobie zimy, ktoré v záhradníckej terminológii označujeme ako obdobie vegetačného kľudu, neznamená to aj obdobie kľudu pre naše projektové národné tímy. V týchto mesiacoch žiaci usilovne pracovali na svojich videovizitkách a v súčasnosti dokončujú videá o svojich školách.

Aktuálne informácie o projektových aktivitách nielen na našej škole, ale aj v partnerských školách, prinášame v našom už tradičnom mesačníku.

Prečítané 168 krát