Naše stránky používajú súbory cookies.

sobota, 15 september 2018 07:55

V novom školskom roku ďalšie dva projekty Erasmus+

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Erasmus+ je program Európskej únie podporujúci aktivity v oblasti vzdelávania. Dáva príležitosť žiakom a pedagogickým zamestnancom spolupracovať so zahraničnými školami, navštevovať ich, študovať podľa ich vzdelávacích programov a tým vzájomne konfrontovať a skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces v Európskej únii.

Naša škola sa aktívne a úspešne zapája do realizácie týchto medzinárodných projektov už niekoľko rokov. V školskom roku 2018/2019 k prebiehajúcemu projektu "Adoptuj rieku" pribudnú ďalšie dva.

V aktuálnej výzve sme získali grant na realizáciu dvoch ERASMUS+ projektov.

V jednom z nich, ktorý je autorskou myšlienkou našich pedagógov nižšieho stredného vzdelávania, je koordinujúcou školou naša škola a počas dvoch nasledujúcich rokov budeme v projekte, ktorý bol schválený pod názvom Zvyšovanie IKT zručností v školských záhradách (Raise your ICT skills in raised school gardens), spolupracovať s partnerskými školami v Španielsku, Nemecku a Taliansku.

Hlavným cieľom tohto projektu je založenie a vybudovanie školských záhrad a “open air” učební, ktoré budú koncipované v zmysle malých záhrad s využitím permakultúrnych prvkov.

Spoločným základom dizajnu školských záhrad budú vyvýšené záhony, v ktorých budeme pestovať lokálne plodiny, ale aj plodiny partnerských krajín. Naše átrium dostane nový šat nielen v podobe vyvýšených záhonov ale aj záhradných lavíc a stolov, ktoré nám poslúžia na vyučovanie mimo priestorov klasických tried a na spoznávanie zákonitostí prírody a pestovania priamou aktivitou žiakov. Predpokladáme, že vytvorené školské záhrady v ponímaní “open air” učební, v prepojení na využívanie moderných digitálnych zariadení ako napríklad outdoorové kamery, iPady a senseBoxy pomôžu rozvoju užšieho prepojenia žiakov s prírodou a umožnia zvýšenie environmentálneho povedomia a vytvárania pozitívneho vzťahu k práci a prírode ako jedného z aspektov, ktorý prepája minulosť krajiny, kultúrne dedičstvo a tradičné pracovné činnosti človeka s výdobytkami súčasnej digitálnej doby.

01 02

Veríme, že riešenie tohto projektu bude úspešné. Jeho realizáciou, ako aj výmennými pobytmi v partnerských školách, získajú žiaci našej školy cenné vedomosti a skúsenosti z netradičných hodín, ktoré zažijú nielen v priestoroch našej školy, ale tiež z pobytov v európskych školách. Skvalitnia si komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, posilnia sociálne kompetencie a tímového ducha a z nášho átria sa stane nová školská záhrada, ktorá učí...

Prečítané 302 krát
Viac z tejto kategórie: Mesačný bulletin o našom projekte »