Naše stránky používajú súbory cookies.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

nedeľa, 27 január 2019 21:56

Ako škodím ostatným?

V tomto týždni sme odštartovali overovanie série metodík v rámci riešenia projektu IT akadémia, ktorá sa zameriava na etické aspekty IKT.

sobota, 19 január 2019 10:39

Mobilita Slovensko - deň #5

Posledný deň projektovej mobility na Slovensku sme opäť pracovali v škole. Aj zahraniční žiaci sa znova zapojili do vyučovacieho procesu, aby sme celý týždeň zavŕšili poslednou naplánovanou aktivitou, ktorou bola tímová práca na výrobe modelu čisticky odpadových vôd. V učebni biológie opäť zavládol pracovný ruch, v ktorom sa miešalo množstvo rozlišných jazykov, ale opäť dominovala angličtina, oficiálny projektový jazyk.

štvrtok, 17 január 2019 21:53

Mobilita Slovensko - deň #4

Predposledný deň pobytu žiakov a učiteľov piatich partnerských škôl u nás na Slovensku sme strávili v chladnom a veternom počasí na dvoch miestach, ktoré sú pre našu oblasť z vodohospodárskeho hľadiska veľmi dôležité.

utorok, 15 január 2019 21:26

Mobilita Slovensko - deň #3

Po dni plnom zážitkov sme sa opäť dnes pustili do environmentálneho vzdelávania na škole. Ústrednou témou dnešného dňa bola voda so špecifickým zameraním na čistenie oceánov. Tento deň sme stavili na intuíciu a prirodzenú túžbu detí hrať sa bez ohľadu na ich vek, doterajšie vedomosti, skúsenosti či zručnosti.

utorok, 15 január 2019 19:28

Mobilita Slovensko - deň #2

Po namáhavých biologických hodinách sme do utorkového programu zaradili “oddychový deň”, ktorý sa však stále niesol v znamení vody. V dopoludňajších hodinách sme navštívili čističku odpadových vôd v Humennom, ktorá patrí medzi najmodernejšie na Slovensku.

pondelok, 14 január 2019 23:01

Mobilita Slovensko - deň #1

Na našej škole prebieha prvá krátkodobá výmena žiakov partnerských škol. Dnes sme privítali našich partnerských spolužiakov a kolegov učiteľov z Poľska, Španielska, Turecka, Grécka a Rumunska.

pondelok, 07 január 2019 15:36

Mesačný bulletin o našom projekte

Projektové aktivity v mesiacoch november a december boli zamerané na záverečnú editáciu žiackych videí, v ktorých žiaci predstavili nielen seba, ale aj svoju rodinu, či kamarátov, svoje záľuby a školu.

Už začiatkom nového kalendárneho roka budeme hostiť partnerské školy z Poľska, Grécka, Rumunska, Španielska a Turecka. Jednou z ekologických tém, ktorú začneme prioritne riešiť práve počas tejto 1. krátkodobej výmeny žiakov je voda.

nedeľa, 23 december 2018 16:44

Kolégium Zelenej školy

Medzinárodný program Eco-Schools (http://www.ecoschools.global), na Slovensku Zelená škola, do ktorého sme sa v septembri zapojili aj u nás, je svetový environmentálny vzdelávací program, ktorého cieľom je podpora školských komunít a realizácia reálnych ekologických potrieb školy a jej blízkeho okolia.

utorok, 18 december 2018 21:46

Mesačný bulletin o našom projekte

V septembri sme začali pracovať na projekte programu Erasmus+ s názvom “Zvyšovanie IKT zručností v školských záhradách” 2018-1-SK01-KA229-046351, ktorého hlavným cieľom je založenie školských záhrad a vybudovanie otvorených “open air” učební.

Strana 9 z 18