Naše stránky používajú súbory cookies.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

pondelok, 24 jún 2019 21:35

Overovanie metodík LEGO Mindstorms

Naša škola ako pilotná škola projektu IT Akadémia mala možnosť počas tohto školského roku testovať nové metódy vyučovania programovania a robotiky na hodinách informatiky. Poslednými overovanými metodikami v predmete informatika v rámci projektu IT akadémia v tomto školskom roku boli metodiky zamerané na programovanie robotických súprav Lego Mindstorms EV3.

utorok, 18 jún 2019 21:27

Mobilita Slovensko - Deň 5

Dnešný piaty a zároveň posledný deň našej krátkodobej výmeny skupín žiakov patril otvoreným hodinám. Ako sme už uviedli v predchádzajúcich príspevkoch, jedným z hlavných výstupov riešeného projektu je vytvorenie učebne priamo v prostredí školského átria, či školskej záhrady.
utorok, 18 jún 2019 21:15

Mesačný bulletin o našom projekte

Máj bol pre našu školu a projektové aktivity projektu "Raise your ICT skills in raised school gardens" veľmi výnimočný. Hostili sme našich projektových partnerov z troch partnerských škôl zo Španielska, Talianska a Nemecka.
sobota, 15 jún 2019 12:50

Mobilita Slovensko - Deň 4

Dnešné upršané počasie nám zmenilo plány. Namiesto plánovanej exkurzie v ovocnom sade nás donútilo ostať v škole.
sobota, 15 jún 2019 12:36

Mobilita Slovensko - Deň 3

Počas tretieho dňa projektovej mobility v našej hosťujúcej škole žiaci opäť zasadli do školských lavíc. Avšak vyučovanie neprebiehalo tradičným spôsobom.
utorok, 21 máj 2019 22:22

Mobilita Slovensko - Deň 2

Dnes sme vymenili sedenie a vyučovanie v triedach a školských laviciach za prepojenie získaných poznatkov a ich obohatenie priamou činnosťou v praktických podmienkach.
pondelok, 20 máj 2019 22:22

Mobilita Slovensko - Deň 1

Dnes sa na našej škole začala druhá krátkodobá výmena skupín žiakov v rámci projektu “Raise your ICT skills in raised school gardens”. Tešíme sa, že sme našich projektových partnerov zo Španielska, Talianska a Nemecka mohli privítať na pôde našej školy za sprievodu našich folklórnych piesní a tancov.
pondelok, 03 jún 2019 06:00

Mobilita Grécko - deň #5

V posledný deň našej mobility sme navštívili environmentálne edukačné centrum a archeologické múzeum v Achanes. Hlavným poslaním tohto edukačného centra je zvyšovanie environmentálneho povedomia a to priamym prepojením edukačných aktivít a ich implementáciou do školstva.
streda, 12 jún 2019 21:33

Ročníková práca 6. B triedy

To sme my, deti, ktoré poznáme svoje detské práva! Toto je tohtoročná téma ročníkovej práce 6. B triedy, ktorá je triedou so špecifickým nadaním na cudzí jazyk. Podnetom výberu tejto témy je eTwinningový projekt, na ktorom spolupracujeme s partnerskými školami z Talianska, Portugalska a Grécka.

Robotika a programovanie sa postupne udomácňuje a získava si stabilné mieto v kurikule vyučovania informatiky na našej škole. Vďaka Nadácii Orange a jej grantovej podpore sme v tomto školskom roku opäť rozšírili materiálne vybavenie našej školy o šesť edukačných robotických súprav Lego WeDo 2.0.

Strana 6 z 18