Naše stránky používajú súbory cookies.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Cieľom vytvorenia robotického krúžku I. zloženého výlučne zo žiačok našej školy bolo zvýšiť atraktívnosť IT sektora pre dievčatá a tak im rozšíriť obzor pre ich ďalšie študijné a profesijné rozhodovanie.

pondelok, 04 november 2019 22:36

Mobilita Taliansko - Deň 4

V úvode dnešného dňa sme navštívili spoločnosť, ktorá sa zaoberá spracovaním ovocia a zeleniny pestovaných výlučne ekologickým spôsobom bez použitia akejkoľvek chémie.

pondelok, 04 november 2019 22:28

Mobilita Taliansko - Deň 3

Jednou z hlavných myšlienok projektov programu Erasmus+ je vytváranie európskej dimenzie škôl a multikultúrnej spoločnosti. Nevyhnutnou súčasťou tohto procesu je vzájomné poznanie odlišných kultúr, zvykov a histórie.

pondelok, 04 november 2019 22:07

Mobilita Taliansko - Deň 2

Praktická aktivita, ktorou sme odštartovali dnešný druhý deň mobility v talianskej škole umožnila našim žiakom spoznať zásady zberu olív zo stromov a ich následné spracovanie v miestnej rodinnej firme, ktorej tradície a výroba extra panenského olivového oleja siahajú až do minulého storočia.

pondelok, 04 november 2019 21:49

Mobilita Taliansko - Deň 1

Prvý deň tretej krátkodobej výmeny skupín žiakov realizovanej v projekte programu Erasmus+ Zvyšovanie IKT zručností v školských záhradách sme začali na radnici mesta Bagheria neďaleko hlavného mesta talianského autonómneho regiónu Sicília, kde projektové tímy zo škôl zapojených do projektu oficiálne privítal nový riaditeľ talianskej hosťujúcej školy.

streda, 31 október 2018 21:30

Mesačný bulletin o našom projekte

V tomto školskom roku sme odštartovali ďalší z projektov programu Erasmus+. Jeho názov je “Raise your ICT skills in the raised school gardens”, ktorý sa bude okrem iného zameriavať na využívanie IT v školských záhradách.

piatok, 25 október 2019 14:28

Meet and Code 2019 - Girls do IT

V druhom týždni programovania a kódovania v rámci Európskeho týždňa programovania 2019 sme sa prostredníctvom inciatívy Meet and Code 2019 zamerali na dievčatá v IT sektore. Ako už samotný názov podujatia Spike Girls prezrádza, podujatia sa zúčastnili len dievčatá.

pondelok, 21 október 2019 19:40

Meet and Code 2019 - Programuj pre planétu

Minulý týždeň sme odštartovali oficiálny dvojtýždeň Európskeho týždňa programovania prvým podujatím v iniciatíve Meet and Code 2019 s názvom Code for Planet (programuj pre planétu). Cieľom iniciatívy Meet and Code je predstaviť deťom a mladým ľuďom nové technológie a uviesť ich do problematiky programovania zábavnou a atraktívnou formou.

pondelok, 14 október 2019 10:43

Extra hodiny biológie v mesiaci september

V tomto školskom roku boli do rozvrhov dvoch vybraných tried 6. a 8. ročníka zaradené extra hodiny, ktorých cieľom je predovšetkým rozvoj praktických zručností žiakov a rozvoj ich prírodovednej gramotnosti. Po úvodnej hodine zameranej na sprístupnenie základných pojmov z oblasti vedeckého bádania sme sa pustli do tém, ktoré korešpondujú a nadväzujú na obsahovú náplň a osnovy predmetu biológia.

Prečo ryby mlčia, je prvá metodika IT akadémie, ktorú sme v tomto školskom roku v rámci predmetu biológia overili. Cieľom tejto metodiky bolo poukázať na dôležitosť ochrany vodných zdrojov, nielen z hľadiska životného prosredia, ale aj z hospodárskeho a ekologického hľadiska.

Strana 4 z 18