Naše stránky používajú súbory cookies.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Ing. Janka Sudzinová, PhD.

Príprava na mobility v rámci našich Erasmus+ projektov neznamená len pobalenie si nevyhnutných vecí a kontrolu povinných dokumentov. Je to komplexnejšia príprava, ktorá zahŕňa aj projektové aktivity, tvorbu prezentácií či videodokumentov, hoci musíme povedať, že oveľa náročnejšie je spracovanie výstupov z jednotlivých dní mobility, ktoré okrem samotných reportov z každého dňa znamenajú aj finalizáciu a posledné úpravy denných videoblogov a eDiaries.

piatok, 08 november 2019 18:27

Kúzelná chémia

Women with conscience and science: Marie Curie. Looking for eTwinnio je názov eTwinningového projektu, v ktorom sa spojili učitelia prírodovedných predmetov viacerých krajín, predovšetkým Španielska, Grécka a Slovenska, aby vo virtuálnom prostredí umožnili žiakom rozvoj ich prírodovednej gramotnosti vo všetkých oblastiach prírodných vied a zároveň im umožnili emocionálny rozvoj prostredníctvom nasadenia techniky “Mindfullness” a prepojenia emocionality s prírodou do vyučovania.

streda, 06 november 2019 21:32

Mobilita Taliansko - Deň 5

Posledný deň mobility na Sicílii je pre všetkých učiteľov aj žiakov časom hodnotenia, rekapitulácie, zhrnutia a sumarizácie získaných vedomostí, ale aj digitálnych výstupov potrebných pre finalizáciu projektových aktivít.

utorok, 05 november 2019 22:32

Extra hodiny biológie v mesiaci október

Spoločnou pomôckou extra hodín biológie pre 6. a 8. ročník v mesiaci október bol senzor CO2 a spoločnou témou hodín dýchací plyn CO2. V 6. ročníku sme sa zameralı na tvorbu CO2 v priebehu metabolizmu kvasníc.

Cieľom vytvorenia robotického krúžku I. zloženého výlučne zo žiačok našej školy bolo zvýšiť atraktívnosť IT sektora pre dievčatá a tak im rozšíriť obzor pre ich ďalšie študijné a profesijné rozhodovanie.

pondelok, 04 november 2019 22:36

Mobilita Taliansko - Deň 4

V úvode dnešného dňa sme navštívili spoločnosť, ktorá sa zaoberá spracovaním ovocia a zeleniny pestovaných výlučne ekologickým spôsobom bez použitia akejkoľvek chémie.

pondelok, 04 november 2019 22:28

Mobilita Taliansko - Deň 3

Jednou z hlavných myšlienok projektov programu Erasmus+ je vytváranie európskej dimenzie škôl a multikultúrnej spoločnosti. Nevyhnutnou súčasťou tohto procesu je vzájomné poznanie odlišných kultúr, zvykov a histórie.

pondelok, 04 november 2019 22:07

Mobilita Taliansko - Deň 2

Praktická aktivita, ktorou sme odštartovali dnešný druhý deň mobility v talianskej škole umožnila našim žiakom spoznať zásady zberu olív zo stromov a ich následné spracovanie v miestnej rodinnej firme, ktorej tradície a výroba extra panenského olivového oleja siahajú až do minulého storočia.

pondelok, 04 november 2019 21:49

Mobilita Taliansko - Deň 1

Prvý deň tretej krátkodobej výmeny skupín žiakov realizovanej v projekte programu Erasmus+ Zvyšovanie IKT zručností v školských záhradách sme začali na radnici mesta Bagheria neďaleko hlavného mesta talianského autonómneho regiónu Sicília, kde projektové tímy zo škôl zapojených do projektu oficiálne privítal nový riaditeľ talianskej hosťujúcej školy.

streda, 31 október 2018 21:30

Mesačný bulletin o našom projekte

V tomto školskom roku sme odštartovali ďalší z projektov programu Erasmus+. Jeho názov je “Raise your ICT skills in the raised school gardens”, ktorý sa bude okrem iného zameriavať na využívanie IT v školských záhradách.

Strana 1 z 15