Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

pondelok, 21 september 2020 21:34

Little steps make a big difference

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Together, we care for our home je názov ďalšieho prolongovaného projektu, na ktorom už tretí rok spolupracujeme s partnerskými školami z Poľska, Rumunska, Grécka a Turecka.

Tento projekt bol oficiálne na základe žiadosti koordinátorskej krajiny zaslanej Národnej agentúre SR prolongovaný do augusta 2021. Rovnako sme prolongovali aj náš environmentálny akčný plán, ktorý bol zároveň doplnený o viaceré aktivity smerujúce k postupnému naplneniu siedmych krokov Zelenej školy. V súčasnosti máme za sebou štyri kroky a veríme, že do termínu záverečného hodnotenia naplníme aj zostávajúce tri.

Našou prioritnou témou ostáva Zeleň a ochrana prírody s cieľom skrášliť prostredie a okolie školy a pretvoriť naše školské átrium na školou chránené územie a priestor poskytujúci nielen oddych, ale aj inšpiráciu a názornú pomôckou pri vyučovaní nielen prírodovedných predmetov.
Okrem rozvoja praktických zručností našich žiakov nás opäť čaká proenvironmentálna výučba zameraná na znižovanie našej ekologickej stopy, produkcie denného odpadu, 3R's odpadový manažment. Projektové aktivity doplní ekokódex školy a aktivity zamerané na minimalizovanie využívania energie.

Medzinárodné projektové aktivity boli rovnako ako pri ostatných prebiehajúcich Erasmus+ projektoch narušené mimoriadnou situáciou a celoplošným zavretím škôl, v dôsledku ktorej sa naša posledná krátkodobá výmena skupín žiakov v partnerskej škole v Turecku v minulom školskom roku neuskutočnila. Táto mobilita na nás čaká v tomto školskom roku, ale to, v akej forme sa uskutoční (priama alebo virtuálna), bude závisieť od vývoja situácie, v ktorej sa momentálne stále nachádzame.

Veríme, že aj napriek komplikovanej situácii, v ktorej sa nachádzame, sa nám podarí získať ocenenia z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica, ktoré koordinuje program Zelenej školy na Slovensku. Návšteva z Centra, ktorú očakávame v priebehu mesiaca máj 2021, bude rozhodujúca pre získanie prestížneho titulu - medzinárodného certifikátu Zelená škola a vlajky celosvetovej siete škôl Eco-Schools, čo je jedným zo základných cieľov a výstupov riešenia tohto projektu programu Erasmus+.

Prečítané 471 krát