Naše stránky používajú súbory cookies.

nedeľa, 22 september 2019 06:14

Environmentálny audit školy

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Zelená škola je environmentálno vzdelávací program, ktorého cieľom je realizácia dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia. Realizácia tohto programu vytvára pre žiakov priestor pre rozvoj tvorivého a kritického myslenia, kreativity a aktivity.

Naša škola sa do tohto programu zapojila v minulom školskom roku po prvý krát a jeho riešenie je súčasťou realizácie projektových aktivít medzinárodného projektu programu Erasmus+ “Little steps make a big difference. Together we care for our home”.

Program Zelenej školy je kontinuálne založený na metodike 7 krokov a na konci prvého projektového roka môžeme skonštatovať, že sme zvládli prvé 3 kroky.

Prvým krokom bolo založenie kolégia Zelenej školy. O zložení kolégia sme vás informovali v decembrovom príspevku na našich stránkach tu.
Druhý krok, ktorý sme úspešne absolvovali, je environmentálny audit školy. Jeho cieľom je získať prehľad o vplyve prevádzky školy na životné prostredie. Pracovné listy, ktoré sú súčasťou environmentálneho auditu, a ktoré naši projektoví žiaci vypĺňali, tvorilo sedem tém: voda, odpad, energia, doprava a ovdzušie, zelené obstarávanie a úradovanie, zeleň a ochrana prírody, potraviny. Na základe tohto auditu sme zistili, že pálčivým problémom našej školy je práve zeleň a ochrana prírody.

Na základe výsledkov výskumu a zisťovania našich žiakov, sme si ako prioritu stanovili vytvorenie školou chráneného územia. Výsledky environmentálneho auditu sme spracovali dvomi spôsobmi. Formou vytvorenia posteru, ktorý sa nachádza vo verejne prístupných priestoroch školy, v hlavnom vestibule školy a v digitálnej forme sú dostupné v tomto e-magazíne:

Výsledky environmentálneho auditu boli pre nás podkladom pre vypracovanie environmentálného akčného plánu, ktorý v súčasnosti čaká na schválenie pracovníkmi organizácie Živica, ktorý nám bol medzičasom úspešne organizáciou Živica schválený. Živica je organizácia, ktorá zastrešuje medzinárodný program Zelenej školy na Slovensku.

Zároveň sme zostavili prehľad environmentálnych dní počas kalendárneho roka a mesiacov v ňom, ktorým sa budeme v budúcom aktuálnom školskom roku viac venovať.

Prečítané 266 krát