Naše stránky používajú súbory cookies.

pondelok, 03 jún 2019 06:00

Mobilita Grécko - deň #5

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
V posledný deň našej mobility sme navštívili environmentálne edukačné centrum a archeologické múzeum v Achanes. Hlavným poslaním tohto edukačného centra je zvyšovanie environmentálneho povedomia a to priamym prepojením edukačných aktivít a ich implementáciou do školstva.
Žiaci absolvovali jednodňový kurz s cieľom zorientovať sa v problematike znečisťovania životného prostredia činnosťou človeka. V medzinárodných tímoch pracovali v laboratórnych podmienkach na zadaných problémových úlohách týkajúcich sa znečisťovania vody.

Pod odborným vedením zamestnancov centra žiaci získavali praktické zručnosti v oblastiach merania pH a teploty, pozorovania životného prostredia, identifikovania zdrojov pevných odpadov a znečistenia.

V závere, počas otvorenej diskusie žiaci diskutovali a hľadali možné riešenia, ako eliminovať ekologické problémy súčasného sveta.

Cesta späť na Slovensko bola veľmi dlhá, ale čas sme využili zhrnutím a zhodnotením celého vzdelávacieho týždňa. Čakanie na letisku v Aténach sme si "spríjemňovali" nahrávaním nášho posledného vlogu:

Prečítané 68 krát