Naše stránky používajú súbory cookies.

sobota, 25 máj 2019 20:08

Mobilita Grécko - deň #2

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Druhý deň strávili naši žiaci v škole. Bolo zaujímavé pozorovať ich entuziazmus, disciplínu a záujem počas troch prednášok, ktoré viedli univerzitní profesori z heraklionskej univerzity.
Žiaci získavali nové vedomosti nielen o tom, ako správne kompostovať a nakladať s bio odpadom, ale aj o tom, kde sa dá znova použiť odpad, ktorý denne produkujeme a ako využívať potravinový odpad v rastlinnej a živočíšnej výrobe.

Najzaujímavejšou hodinou celého rozvrhu bola nepochybne hodina gréckeho jazyka, kde sme zistili, že práve základy ekológie boli položené v Grécku a sú prepojené s ich kultúrou a náboženstvom.

Po e-Twinningovom kurze, kde si naši žiaci zvýšili svoje zručnosti vo využívaní platformy na disemináciu výsledkov projektu nasledovali akivity, v ktorých sa žiaci mohli naplno realizovať a uplatniť svoju tvorivosť, kreativitu a fantáziu a popri odborných zručnostiach dostali príležitosť rozvíjať sociálne kompetencie v medzinárodných tímoch, v ktorých pracovali. Výsledkom práce tímov boli zasadené olivové stromy na školskom pozemku, grafiti na múroch školy s ekologickou tématikou, maľovanie odpadkového koša v eko farbách či tvorba posteru zo zameraním na elimináciu vandalizmu.

Prečítané 468 krát