Naše stránky používajú súbory cookies.

pondelok, 08 apríl 2019 21:47

Význam včiel vo vzťahu k iným organizmom (Zelená škola)

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Zimné mesiace sú za nami a my sa začíname naplno realizovať v našom školskom átriu. Prvou našou aktivitou, prostredníctvom ktorej chceme naše školské átrium pretvoriť na územie chránené školou, je vytvorenie záhonu levandúľ, ktoré sú jednými z dôležitých medonosných rastlín pre naše včelstvo.

A práve počas zimných mesiacov sme sa zamerali na tieto živočíchy, ktoré sú prospešné a dôležité pre človeka. Formou bádateľsky orientovaného vyučovania sme sa zoznámili so životom včely medonosnej a jej vývojovými štádiami, pochopili sme význam včiel pre ľudstvo samotné a spoznali najznámejšie včelie produkty. Cieľom našich hodín bolo zvýšiť u našich šiestakov povedomie o dôležitosti včiel pre ostatné organizmy a pre človeka a prečo je ochrana prírody dôležitá aj z hľadiska aspektu života včiel. Zistili sme, že najpriek tomu, že navonok pôsobia včely ako slabé a krehké organizmy, vytvárajú silné spoločenstvo s dokonalou organizáciou, v ktorej má každý jedinec svoju nezastupiteľnú úlohu.

Vyučovanie prebiehalo v skupinovej forme.

Prvou úlohou žiakov bolo prostredníctvom nasmerovaného bádania zistiť, v akom spoločenstve žijú včely, kto tvorí toto spoločenstvo a aká je funkcia jedincov v spoločenstve. Pre opis stavby tela včely sme využili formu riadeného bádania. Cieľom problémovej úlohy bolo vyskladať “puzzle” včelej matky, trúda a robotnice. Potvrdzujúcim bádaním s využitím mikroskopov a trvalých preparátov sme pozorovali jednotlivé časti tela včely medonosnej. Nechýbalo ani určovanie medonosných rastlín s využitím obrazovej prílohy ale aj nazbieraného živého materiálu. Naše bádanie sme zavŕšili ochutnávkou medu a čaju pripraveného z medonosnej rastliny a poznávaním včelích produktov.

Sme radi, že nás žiaci príjemne prekvapili svojou aktivitou nielen počas vyučovacej hodiny, ale aj domácou prípravou prezentácií, ktoré nám poslúžia ako materiálna pomôcka aj pri ďalších vyučovacích hodinách.

Prečítané 181 krát