Naše stránky používajú súbory cookies.

sobota, 19 január 2019 10:39

Mobilita Slovensko - deň #5

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Posledný deň projektovej mobility na Slovensku sme opäť pracovali v škole. Aj zahraniční žiaci sa znova zapojili do vyučovacieho procesu, aby sme celý týždeň zavŕšili poslednou naplánovanou aktivitou, ktorou bola tímová práca na výrobe modelu čisticky odpadových vôd. V učebni biológie opäť zavládol pracovný ruch, v ktorom sa miešalo množstvo rozlišných jazykov, ale opäť dominovala angličtina, oficiálny projektový jazyk.

Riadeným bádaním a aktívnou prácou všetkých žiakov počas celej tejto projektovej činnosti nám žiaci dokázali, že sú výbornými tímami a drobné komunikačné bariéry im nebránia napredovať, zlepšovať sa a podať spoločný vynikajúci výkon.

V druhej časti doobedňajšieho bloku sa žiaci naučili, že prostredníctvom súpravy určenej na meranie kvality vody možeme aj v laboratórnych podmienkach identifikovať za použitia rôznych činidiel prítomnosť kyslíka, dusíka, či sodíka a tak porovnávať vo vzorkách vody jej kvalitu.

Odhliadnuc od projektových aktivít a výborne odvedenej práce všetkých národných žiackych tímov nás teší, že sme mali počas celého týždňa možnosť pozorovať, ako sa žiaci postupne učia spolu žiť a komunikovať aj napriek mnohým rozdielom v kultúre, náboženstve, či zvykoch. Veríme, že tento týždeň prispel pre ich budúci život a že získali zručnosti potrebné pre začlenenie do multikultúrnej spoločnosti.

Hlavné poslanie tejto mobility bolo naplnené nielen po pracovnej stránke, nové priateľstvá, vymenené kontakty, a veľa príjemne strávených chvíľ našich slovenských žiakov s ich novými zahraničnými kamarátmi nás utvrdzujú v tom, že dnešná generácia mladých ľudí berie za samozrejmosť spoznávanie nových ľudí a spolupráca s nimi im nerobí probém aj napriek drobným komunikačným bariéram.

Ďakujeme všetkým kolegom pedagógom z partnerských krajín, ktorí sprevádzali svoje tímy za podporu, pochopenie a starostlivosť počas celého týždňa, všetkým našim pedagógom, nielen tým, ktorí sú súčasťou projektového tímu, ale hlavne ostatným za pochopenie a pomoc, ktorá bola nevyhnutná z hľadiska zabezpečenia chodu vyučovacích hodín a života školy počas celého rušného týždňa.

Osobitne chceme poďakovať za starostlivosť p. Dudášovej a celému kolektívu školskej jedálne, ktorí sa starali o žiakov partnerských škôl počas celého týždňa.

V neposlednom rade patrí naše poďakovanie vedeniu školy a pani riaditeľke za hladký priebeh celého výmenného pobytu zahraničných žiakov a pedagógov na našej škole.

Prečítané 193 krát