Naše stránky používajú súbory cookies.

štvrtok, 17 január 2019 21:53

Mobilita Slovensko - deň #4

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Predposledný deň pobytu žiakov a učiteľov piatich partnerských škôl u nás na Slovensku sme strávili v chladnom a veternom počasí na dvoch miestach, ktoré sú pre našu oblasť z vodohospodárskeho hľadiska veľmi dôležité.

Sú to dve lokality Slovenska, vďaka ktorým nám tečie z vodovodných kohútikov jedna z najkvalitnejších pitných vôd na svete a vďaka ktorým môžeme zavlažovať Východoslovenskú nížinu úžitkovou vodou. Ich najdôležitejší význam ale je, že chránia naše regióny pred povodňami, ktoré boli v minulosti každoročným postrachom obyvateľov v údoliach riek Ondava a Cirocha.

Prvou z nich bola Veľká Domaša, viacúčelové vodné dielo v okrese Vranov nad Toľpou, ktorá vzniklo prehradením a odklonením pôvodného toku rieky Ondava pri dnes už zatopenej obci Veľká Domaša v 60-tych rokoch 20. storočia. Polyfunkčný charakter nádrže spočíva v regulácii prítokov vôd do Východoslovenskej nížiny, zásobárni úžitkovej vody, výroby elektrickej energie a vo využívaní na rekreačné a rybárske účely. Vďaka veľmi ochotným pracovníkom spravujúcim toto dielo sme mali možnosť nahliadnuť do priestorov najdôležitejšieho objektu, združeného odberného objektu, ktorý sa nachádza uprostred vodnej hladiny v oblasti údolnej nivy vodného diela a zabezpečuje reguláciu vody a jej vtok do vodnej elektrárne. Žiaci mali taktiež jedinečnú príležitosť nahliadnuť do priestorov podpriehradovej vodnej elektrárne s dvomi Kaplanovými turbínami, ktoré vďaka prírodnej sile vody ročne vyrobia 11,497 GWh elektrickej energie.

Naša ďalšia návšteva vodného diela Starina, nachádzajúca sa v Národnom parku Poloniny, umožnila žiakom a učiteľom partnerkých škôl vstúpiť na miesta, ktoré sú prísne chránene a strážené a patria do zón I. a II. hygienického pásma ochrany. Je to z dôvodu, že Starina je najväčšou zásobárňou pitnej vody na Slovensku a v strednej Európe a zásobuje pitnou vodou takmer celé východné Slovensko. Opäť vďaka ústretovosti pracovníkov Slovenského vodohospodárskeho podniku sme mali možnosť prejsť studenými a vlhkými podzemnými chodbami a po zdolaní vyše 1000 schodov sa nám naskytol ďalší úžasný výhľad na vodné dielo priamo z objektu nad vodnou hladinou.

Naše veľké poďakovanie chceme adresovať nielen predstaviteľom vedenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorí nám a zahraničným partnerom umožnili vstup do strážených objektov vodných diel na vzdelávacie účely, ale aj priamo zamestatnancom VD Veľká Domaša a VD Starina a VE Domaša za ich ústretovosť a ochotu pri odborných výkladoch o spôsobe hospodárenia s vodnými zdrojmi na Slovensku aj napriek drsným poveternostným podmienkam počas celého dňa. Sme naozaj vďační, že oficiálne štátne inštitúcie kladne pristupujú k našim vzdelávacím aktivitám a medzinárodným projektom, ktorých cieľom je naučiť žiakov zodpovedne pristupovať a chrániť prírodné zdroje našej krajiny.

Zajtrajší deň bude v dopoludňajších hodinách patriť sumarizácii poznatkov získaných počas celého týždňa. Pripravená aktivita bude prebiehať opať v medzinárodných tímoch, a tak umožní našim žiakom ešte posledné hodiny mobility stráviť spoločne a utužiť novovzniknuté priateľstvá.

Prečítané 175 krát