Naše stránky používajú súbory cookies.

utorok, 15 január 2019 21:26

Mobilita Slovensko - deň #3

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Po dni plnom zážitkov sme sa opäť dnes pustili do environmentálneho vzdelávania na škole. Ústrednou témou dnešného dňa bola voda so špecifickým zameraním na čistenie oceánov. Tento deň sme stavili na intuíciu a prirodzenú túžbu detí hrať sa bez ohľadu na ich vek, doterajšie vedomosti, skúsenosti či zručnosti.

Jedným z hlavných dôvodov Erasmus+ projektov je aj výmena učiteľských skúseností a inšpirácia učiteľov z krajín EÚ navzájom. Preto sme do vyučovania nasadili naše už známe robotické súpravy LEGO WeDo 2.0 a tak predstavili našim kolegom a spolužiakom netradičnú, inovatívnu možnosť vyučovania biológie prostredníctvom spojenia STEM metódy a Peer to Peer metódy, s plným nasadením CLIL do vyučovania, nakoľko oficiálnym komunikačným jazykom európskych projektov je výhradne angličtina.

Tieto robotické súpravy, ako sme už spomínali v predošlých príspevkoch, sú svojou úrovňou náročnosti vhodné aj pre úplných začiatočnikov v robotike bez predchádzajúci skúseností. Zároveň nám umožňujú prostredníctvom poskytnutých plánov a podrobne vypracovaného kurikula ich plné využitie nielen pre potreby vyučovania informatiky a robotiky, ale aj angického jazyka a odborných predmetov, napríklad biológie.

Musíme konštatovať, že všetkých osem medzinárodných tímov si počínalo vynikajúco a zadanie úlohy zvládli v pomerene krátkom časovom limite 2 hodín, čo svedčí aj o výbornom výkone a zručnostiach ich lídrov, učiteľov - našich žiakov zo slovenského projektového tímu.

Skupinová práca prispela nielen k získaniu požadovaných vedomostí z oblasti ekológie, životného prostredia a z hľadiska významu čistenia oceánov, či vody ako takej, ale zároveň žiakov viedla k vzájomnému rešpektu, ohľaduplnosti, asertívnemu správaniu a zisteniu, že sa môžu v tíme navzájom dopĺňať, zdieľať svoje názory a myšlienky a naučiť sa jeden od druhého množstvu nových vecí.

Zajtra nás čaká celodenná exkurzia, v rámci ktorej navštívime dve dôležité strategické miesta z pohľadu zásobovania pitnou vodou, a to vodnú priehradu a vodnú elektráreň Domaša a vodnú nádrž Starina, preto sme do nášho dnešného programu zaradili aj krátke prezentácie o týchto miestach. Predmetom prezentácií bolo najmä ich strategické využitie, technické parametre a história, ktoré sa spája s ich vybudovaním. Veď napríklad vodné dielo Domaša už oslávilo svoje 50. narodeniny...

Prečítané 206 krát