Naše stránky používajú súbory cookies.

utorok, 15 január 2019 19:28

Mobilita Slovensko - deň #2

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Po namáhavých biologických hodinách sme do utorkového programu zaradili “oddychový deň”, ktorý sa však stále niesol v znamení vody. V dopoludňajších hodinách sme navštívili čističku odpadových vôd v Humennom, ktorá patrí medzi najmodernejšie na Slovensku.

Zistili sme, že nato aby sa voda vrátila späť do prírody vyčistená, musí prejsť náročným niekoľkostupňovým procesom čistenia a odstraňovania rôznych druhov nečistôt, ktoré sa do nej dostávajú každodenným životom nás ľudí - najväčších znečisťovateľov vody...

ČOV najmä v súčasnosti zaujímajú dôležité miesto v ochrane životného prostredia.

Spoznávanie kultúry rôznych národov, ich kultúrneho dedičstva, zvykov a tradicíí je tiež jednou z hlavných myšlienok realizácie medzinárodných projektov programu Erasmus+. Preto sme do popoludnajších hodín naplánovali návštevu druhého najväčšieho mesta na Slovensku. Spolu s našimi zahraničnými spolužiakmi a učiteľmi sme navšívili najväčší kostol na Slovensku, dominantu mesta Košice gotický Dóm Svätej Alžbety. V gotickom štýle sme pokračovali návštevou Miklušovej väznice, ktorá patrí medzi najnavštevovanejšie expozície Východoslovenského múzea v Košiciach. Po dni oddychu nás zajtra opäť čakajú hodiny ekológie, na ktorých využijeme STEM a P2P metódy vyučovania a tak dúfame, že každý žiak bude môcť prejaviť svoje nadanie a naučiť niečo nové svojich spolužiakov z partnerských európskych krajín.

Touto cestou sa chceme poďakovať Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. za to, že umožnila našim aj zahraničným žiakom vstup do objektov ČOV a rovnako p. Ingrid Kentošovej za trpezlivosť a odborný výklad počas exkurzie.

Prečítané 183 krát