Naše stránky používajú súbory cookies.

pondelok, 14 január 2019 23:01

Mobilita Slovensko - deň #1

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Na našej škole prebieha prvá krátkodobá výmena žiakov partnerských škol. Dnes sme privítali našich partnerských spolužiakov a kolegov učiteľov z Poľska, Španielska, Turecka, Grécka a Rumunska.

Ústrednou témou celého týždňa pobytu zahraničných žiakov na našej škole je voda a spôsoby jej šetrenia. Tejto téme sme prispôsobili naše popoludňajšie biologické aktivity - hodiny vedené metódou bádateľsky orientovaného vyučovania.

Prvou aktivitou bola ekologická stopa krajiny. Žiaci pracovali prevažne v národných tímoch. Prostredníctvom online kalkulačky si vypočítali svoju ekologickú stopu. Následne do pripraveného betónu otlačili svoju stopu. Tieto betónové otlačky budú súčasťou našej školskej záhrady a budú názornou pomôckou pre výpočet biokapacity krajiny a ekologickej stopy jej obyvateľstva. Žiaci zistili, že čím väčšia je ich ekologická stopa, tým je väčší negatívny vplyv ich životného štýlu na životné prostredie a našu planétu.

Na základe výpočtu sme zistili že najväčší negatívny vplyv na životné prostredie mali zástupcovia tureckej partnerskej školy. Naša škola sa umiestnila na druhom mieste.

Ďalšou biologickou hodinou si žiaci upevnili svoje vedomosti o neustálom kolobehu vody v prírode. Formou potvrdzujúceho bádania žiaci zistili, že po dosiahnutí určitej hmotnosti v oblaku dojde k vzniku zrážok. Experiment, ktorý sme nazvali "Vytvor si svoj ďažďový oblak v pohári", je jednoduchým názorným spôsobom vysvetlenia kolobehu vody v prírode.

To, že práve prítomnosť mikroorganizmov vo vode indikuje úroveň jej znečistenia, žiaci dokazovali mikroskopickým pozorovaním jednobunkových mikroorganizmov - črievičiek počas ďalšej hodiny biologického laboratórneho cvičenia. Pripravený senný nálev bol na prvý pohľad a prvý nádych nepríjemný a tak je pochopiteľné, že žiaci uprednostnili čistú vodu pred senným nálevom na uhasenie smädu...

Čo sa stane s vtáčím perím, keď vodný vták pristane na vodnej hladine oceána znečisteného ropnými škvrnami, zistili žiaci formou riadeného bádania a porovnaním peria namočeného do vody a do “znečistenej” vody. Perie vodných vtákov je vodeodolné, avšak po jeho namočení v oleji, rope, či inej chemickej látky, ktorými sú naše oceány znečistené, dôjde k zlepeniu peria, nárastu hmotnosti a vták následne nie je schopný vzlietnuť.

V poslednej biologickej hodine sme sa zamerali na kapilárnu činnosť rastlín a ich schopnosť transportu vody prostredníctvom xylemu do každej časti rastliny. Chryzantémy sme namočili do vody zafarbenej potravinárskym farbivom. Hoci očividné výsledky uvidíme až o dva dni, žiaci jednoznačne predpokladali, že dôjde k zafarbeniu bielych lupeňov chryzantémy.

My už vieme, že ich hypotéza bude potvrdená a tak ako potravinárske farbivo, rovnako aj chemikálie, ktoré znečisťujú vodné zdroje a vodu sa dostanú do pôdy a podzemnej vody a následne kontaminujú rastliny, čoho dôsledkom je narušenie procesu fotosyntézy a následné odumieranie rastlín.

Slávnostné privítanie pre partnerské krajiny so svojimi žiakmi pripravili p. učiteľky Horvatová a Janíková, za čo im veľmi pekne ďakujeme, rovnako ako aj členom FS Chemlon a zároveň našim bývalým žiakom a taktiež Humenskej televízii.

A ešte denný vlog našich žiakov

Prečítané 421 krát