Naše stránky používajú súbory cookies.

nedeľa, 23 december 2018 17:27

Čaká nás slovenská mobilita projektu Erasmus+

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Už začiatkom nového kalendárneho roka budeme hostiť partnerské školy z Poľska, Grécka, Rumunska, Španielska a Turecka. Jednou z ekologických tém, ktorú začneme prioritne riešiť práve počas tejto 1. krátkodobej výmeny žiakov je voda.

Na základe vypracovaného environmentálneho auditu ponúkneme našim parterským školám vypracovaný environmentálny akčný plán týkajúci sa možností, resp. opatrení na elimináciu ekologických problémov a negatívneho vplyvu školy na túto zložku životného prostredia. V rámci proenvironmentálnej výučby sme pre našich hosťujúcich partnerov pripravili množstvo zaujímavých aktivít, praktických ukážok a možností priameho začlenenia tejto problematiky do vyučovacieho procesu.

V predvianočnom období prebiehalo posledné testovanie navrhnutých metodík zameraných na cyklus vody v prírode, možnosti eliminácie záplav, znečistenie vody, jeho vplyv na rastliny a živočíchy, ako aj možnosti jej šetrenia.

Dúfame, že pripravený program bude pre partnerské školy a ich žiakov nielen zaujímavý, ale aj inšpiratívny a poskytne možnosti výmeny praktických skúseností medzi pedagógmi, nadviazanie nových priateľstiev a rozvoj kompetencií, zručností a vedomostí.

Vďaka patrí všetkým členom projektového tímu projektu “Little steps make a big difference. Together we care for our home” za manažment, prípravu podkladov a testovanie navrhnutých metodík pre 1. krátkodobú výmenu žiakov, ktorá sa uskutoční na našej škole v dňoch 14. 1. - 18. 1. 2019.

 

Prečítané 215 krát