Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

piatok, 24 jún 2022 07:55

Mobilita Taliansko - Deň 5

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Záverečný deň mobility bol zároveň posledným dňom, ktorý ukončil plánované krátkodobé výmeny skupín žiakov v rámci riešenia projektu programu Erasmus+, Detské práva v digitálnych príbehoch.

Formatívne hodnotenie žiakov, za ktoré zodpovedala grécka partnerská škola sa zameriavalo predovšetkým na rozvoj ich sociálnych kompetencií, kooperáciu v tíme, zodpovednosť za učenie sa a výsledky svojej práce, komunikačné zručnosti a rozvoj jazykových a digitálnych kompetencií a v neposlednom rade aj na hodnotenie manažmentu a implementácie projektu.

Slovenský projektový tím, ktorý zároveň s ukončením projektu končí svoje pôsobenie na našej základnej škole zaradil do posledného dňa svoje najlepšie spomienky na celú taliansku mobilitu.

Nevyhnutnou súčasťou bolo stretnutie učiteľov, počas ktorého sme sumarizovali a hodnotili celkovú implementáciu projektu a zamerali sa na prípravu podkladov pre záverečnú správu a disemináciu výsledkov a výstupov na platformy eTwinning a EU platformu výsledkov.

Veríme, že naša spolupráca sa týmto dňom neskončila a budeme pokračovať v spolupráci pri riešení projektov Erasmus+ akreditácie, prípadne iných medzinárodných Erasmus+ projektov aj v budúcnosti, nakoľko práve tento spôsob vyučovania našich žiakov sa nám počas posledných rokov ukázal ako jeden z najefektívnejších spôsobov rozvoja nielen jazykových, ale aj ostatných zručností a kompetencií žiakov.

Prečítané 45 krát