Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

streda, 22 jún 2022 07:28

Mobilita Taliansko - Deň 3

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Tretí deň mobility sa už tradične spája s dňom exkurzií a outdoorových vyučovacích hodín. Výnimkou nebola ani táto mobilita.

Zážitkové vyučovanie biológie a geológie na pobreží v blízkosti Stredozemného mora nám poskytlo informácie o jeho geologickej stavbe, ktorá je typická pre oblasť Kalábrie. Toto územie je stále seizmicky aktívne a prevahu majú kryštalické a metamorfované horniny, ktoré vznikajú premenou magmatických a sedimentárnych hornín.

Rovnako bohatá je aj biologická diverzita fauny a flóry typická pre túto oblasť. Zaujímavý je najmä podmorský život s prevahou medúz či morských hviezdic, ktoré je možné v tomto období vidieť v blízkosti pobrežia.

Vo večerných hodinách sme ukončili naše outdoorové aktivity návštevou námorného múzea starobylých kotiev a mora. Expozície, ktoré sa nachádzajú v tomto múzeu, pochádzajú z miestneho regiónu a všetky exponáty našli potápači na dne mora v blízkosti múzea.

Prečítané 42 krát