Naše stránky používajú súbory cookies.

utorok, 14 december 2021 13:14

Máme radi našu planétu, máme právo žiť v čistom životnom prostredí

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Detské práva rovnako ako inovatívne vyučovacie metódy sa postupne implementujú do kurikula vyučovacích predmetov na našej škole. Začiatkom mesiaca december sme pokračovali v oboznamovaní našich žiakov s ich základnými právami, ktoré sú oficiálne zakotvené v Dohovore detských práv (Convention on the rights of the child).

Počas našich hodín anglického jazyka sme sa zamerali na právo detí na život v čistom životnom prostredí. Okrem zvýšenia ich environmentálneho povedomia bolo našou snahou rozšíriť ich slovnú zásobu z predmetnej oblasti, začlenenie CLIL do biologickej problematiky a v neposlednom rade rozvoj užšieho prepojenia s prírodou, či pochopenie zákonitostí prírody, zachovania diverzity a biologickej rovnováhy v nej. Opať sme využili dostupné materiály programu World largest lesson, ktoré uplatňujeme na našich hodinách už niekoľko rokov. Po úvodnej riadenej diskusii a brainstormingu sme upriamili našu pozornosť na živé a neživé zložky prírody, ich vzájomnú závislosť a predovšetkým potrebu ich ochrany pred znečistením.

Nasledovala krátka vychádzka do našho školského átria, kde žiaci pozorovali zmeny prírody počas tohto ročného obdobia a zbierali prírodný materiál (šištice, opadané listy, kúsky konárov, šípky a pod.). Uvedený prírodný materiál použili na dekoráciu pripravených kartónových sŕdc. Prostredníctvom tejto aktivity, ktorá podporila estetické cítenie a jemnú motoriku naši žiaci vyjadrili svoj vzťah k prírode a k jej ochrane. Vytvorený poster predstavuje odkaz našich piatakov svojim rovesníkom, v ktorom chcú poukázať na dôležitosť ochrany našej prírody, rastlín a stromov, ktoré predstavujú pľúca Zeme a bez ich existencie nie je možný život na našej planéte.

Prečítané 118 krát