Naše stránky používajú súbory cookies.

nedeľa, 22 september 2019 07:52

Nový medzinárodný projekt programu Erasmus+ rieši detské práva

Napísala
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

V tomto školskom roku pribudne do portfólia našich školských medzinárodných projektov programu Erasmus+ ďalší projekt.

Pod návzom Detské práva v digitálnych príbehoch (Make your Avatar the Right Human) nadviažeme na eTwinningový projekt z minulého školského roka “You Have the Right To Be the Right Child”, ktorí sme riešili s rovnakými partnerskými školami, s ktorými budeme spolupracovať v priebehu nasledujúcich dvoch školských rokov.

Projekt Detské práva v digitálnych príbehoch je partnerstvom štyroch krajín, Slovensko, Portugalsko, Taliansko a Grécko a naša škola je koordinujúcou školou.

Hlavným cieľom projektu je implementácia inovatívnych a aktivizujúcich metód do vyučovacieho procesu a súčasné overenie nastavených pedagogických postupov v rôznych európskych krajinách.

Prostredníctvom vytvorenia digitálnych príbehov s tématikou detských práv, ktoré budú natáčané v lokalite s historickým, kultúrnym či prírodne cenným významom a piktogramov zobrazujúcich všetky detské práva chceme žiakov prostredníctvom ich vlastnej činnosti a aktivity zoznámiť s ich právami tak, ako sú zakotvené v deklarácii UNESCO a zároveň pozdvihnúť ich národné povedomie a identitu s rozvojom ich prosociálneho správania a rešpektu ku multikultúrnym odlišnostiam.

Dôležitým cieľom realizácie uvedeného projektu je zvýšenie digitálnych a jazykových zručností a kompetencií žiakov, ktoré sú v súčasnosti kľúčovými pre úspešné uplatnenie sa v ďalšom vzdelávaní a na trhu práce.

Prečítané 96 krát