Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

sobota, 03 jún 2023 06:48

Erasmus+ Accreditation - Portugal mobility - DAY #4

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Dnešný deň bol posledným dňom stráveným v školských laviciach portugalskej hosťujúcej školy s portugalskými spolužiakmi. Naši žiaci počas celého týždňa vyučovali v troch rôznych triedach žiakov na rôznej, nielen jazykovej, ale aj vedomostnej úrovni.

Napriek tomu sa každému tímu podarilo naplniť ciele hodín a dosiahnuť očakávané výstupy. Počas celého týždňa žiaci skúmali vzájomný vzťah rastlín a živočíchov a aktívnu úlohu živočíchov prostredníctvom koncepcie STEM a s využitím vyučovacích metód CLIL, projektového a rovesníckeho vyučovania.

Vo formatívnom hodnotení sme sa portugalských žiakov opýtali na ich "slovenských učiteľov" a ich zvládnutie role učiteľa. Podľa väčšiny portugalských žiakov boli slovenskí učitelia vždy pripravení pomôcť a jasne vysvetliť preberané učivo so záujmom a entuziazmom. Boli veľmi ohľadupní ku každému a napomáhali vytváraniu priaznivej pracovnej atmosféry a v pozícii učiteľa si počínali veľmi dobre.

Po krátkom rozlúčkovom posedení a odovzdaní certifikátov odchádzali naši žiaci z ich prechodnej školy bohatší nielen o nové skúsenosti a zážitky, ale aj o nové kamarátstva.

Zajtra čaká na našich žiakov celodenné outdoorové vyučovanie v druhom najväčšom meste Portugalska, v meste Porto, ktoré bude zamerané na spoznanie historických a geografických lokalít a slávnych osobností, ktoré v tomto meste žili a pracovali.

Prečítané 206 krát