Naše stránky nepoužívajú žiadne reklamné, analytické alebo iné, súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami. Stránky používajú iba cookie nevyhnutné pre fungovanie prihlasovania. Je dočasné, po zatvorení prehliadača sa odstráni.

štvrtok, 01 jún 2023 06:56

Erasmus+ Accreditation - Portugal mobility - DAY #2

Napísal
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Témou projektových STEM hodín v portugalskej hosťujúcej škole je učivo biológie - rastliny a opeľovače. Do hodín sme preto zaradili čítanie s porozumením, počas ktorého sa žiaci dozvedeli základné fakty o životnom cykle rastlín.

Ďalej zistili, že medzi opeľovačov zaraďujeme aj netopiere, ktoré napomáhajú reprodukcii rastlín najmä v noci, alebo aj fakt, že motýle uprednostňujú červené kvety.

V druhej časti hodiny naši učitelia žiakov oboznámili so základným prostredním aplikácie WeDo 2.0.

Veríme, že poznatky, ktoré žiaci získali počas dnešných a včerajších hodín zužitkujú najmä zajtra, kedy začnú riešiť pripravenú robotickú misiu, v ktorej je ich úlohou nielen zostaviť robotický model kvetu a včely a naprogramovať ho, ale prostredníctvom neho zistiť ako aktívne sa podieľajú rôzne organizmy na reprodukcii rastlín.

Z údajov získaných formatívnym hodnotení žiakov na konci dnešných STEM hodín sme zistili, že až 90% portugalských žiakov vie pripojiť motor a senzory k inteligentnej kocke a viac ako 90% z nich ovláda použitie základných príkazov pre pohyb motora, avšak odpovede na nasledujúce otázky, ktoré boli zamerané na význam jednotlivých príkazov nám ukázali, že žiaci ešte stále potrebujú pomoc pri ich použití. Posledná otázka vo formatívnom hodnotení sa zameriavala na sebahodnotenie ich pokroku vo vedomostiach, ktoré si mali počas dnešných hodín osvojiť. Približne polovica žiakov uviedla, že porozumeli dnešnej hodine a sú schopní samostatne pracovať a takmer polovica žiakov uviedla, že pochopili takmer všetko, ale stále potrebujú svoje získané poznatky upevniť.

Študijný materiál pripravený projektovým tímom:

A denny vlog našich žiaov:

Prečítané 215 krát